Wiadomości

Podsumowanie pracy kujawsko-pomorskiej Policji za 2022 rok

Data publikacji 24.01.2023

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się narada roczna, podczas której podsumowano działania kujawsko-pomorskiej Policji w 2022 roku. Miniony rok to nie tylko zadowalające wyniki w walce z przestępczością, ale także ważne inwestycje w trosce o dobro i kontakt ze społeczeństwem. Do tych inwestycji można zaliczyć między innymi budowę nowej komendy w Rypinie.

Piątkowej (20.01.2023) naradzie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, który wspólnie ze swoimi Zastępcami omówił wyniki działań poszczególnych pionów kujawsko-pomorskiej Policji w 2022 roku, określając także priorytety na najbliższy czas. W odprawie uczestniczyli Komendanci komend miejskich i powiatowych Policji, Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, a także Szefowie Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w naszym województwie.
Nie zabrakło także Prokuratorów z Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy i Torunia.

Na początku odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przedstawił, na podstawie badań, opinie Polaków na temat poczucia bezpieczeństwa w kraju. Następnie zobrazował sytuację kadrową w kujawsko-pomorskim garnizonie.

W roku 2022 do służby w Policji w całym województwie przyjęto 236 osób. Na dzień 1 stycznia 2023 roku stan wakatów wynosił 49 etatów, co stanowi 0,95 % ogólnej liczby policyjnych etatów. Ponadto zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji kujawsko-pomorski garnizon otrzymał dodatkowe 95 etatów na rozbudowę Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy o dodatkowe plutony w Toruniu i kompanię we Włocławku, a także na utworzenie Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski omówił wyniki pracy policjantów pionu prewencji.

Bezpieczeństwo na drogach, interwencje i zgłoszenia

W roku 2022 doszło do 760 wypadków drogowych (o 40 mniej niż w roku 2021), w których zginęły 102 osoby (mniej o 20 ofiar niż w roku 2021), a rannych zostało 849 osób (mniej o 20 osób). W tym czasie policjanci skontrolowali trzeźwość ponad 648 tysięcy osób i zatrzymali 7 183 nietrzeźwych kierowców (więcej 984 osoby). Rok 2022 to ponad 262 tysiące przeprowadzonych przez funkcjonariuszy interwencji, z czego ponad 9 tysięcy to interwencje domowe (spadek o 3 641 interwencji). Obniżyła się też liczba przeprowadzanych każdego dnia interwencji publicznych, o 52 dziennie, w porównaniu do roku 2021.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym województwie wpłynęło ponad 100 tysięcy zgłoszeń, z czego ponad 52% to zgłoszenia potwierdzone.

Insp. Artur Malinowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy natomiast przedstawił wyniki pionu kryminalnego.

Statystyki przestępczości za 2022 rok

Przez cały 2022 rok wszczęto ponad 38 tysięcy postępowań przygotowawczych we wszystkich kategoriach przestępstw. Wykrywalność była wysoka, bo wyniosła 77%. Ilość wszczętych postępowań dotyczących przestępstw kryminalnych i wyniosła 24 305 spraw. Wykrywalność wyniosła zatem 72,60%. Zmalała ilość wszczętych postępowań dotyczących kradzieży samochodów - 178 postępowań (spadek o 22).

W 2022 roku wszczęto mniej spraw dotyczących między innymi kradzieży z włamaniem oraz bójek i pobić. Natomiast więcej odnotowano kradzieży oraz przestępstw rozbójniczych. Niemniej jednak, wskaźnik wykrywalności rozboi jest bardzo wysoki, bo wynosi ponad 94%.

Wyniki logistyki zaprezentował odpowiedzialny za ten pion insp. Marcin Woźniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Ważne inwestycje i remonty

W roku 2022 zakończyliśmy poważne inwestycje i remonty, wśród których należy wymienić: budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, rozbudowę i przebudowę siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim, a także przebudowę siedziby z adaptacją poddasza Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Wyremontowano też budynek biurowy po wydziale transportu przy ul. Iławskiej w Bydgoszczy. oraz Posterunek Policji w Unisławiu.

Przed nami kolejne zadania, pośród których znalazł się remont dawnej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego, gdzie mieścić się będzie Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo. Na 2023 rok zaplanowano również dostosowanie pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku dla zapewnienia miejsca do stacjonowania kompanii bydgoskiego oddziału prewencji. Dodatkowo kontynuowane są inwestycje zainicjowane w 2022 roku, to między innymi budowa Posterunku Policji w Niemczu oraz Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim.

Na odprawie głos zabrali również zaproszeni goście, czyli Zastępca Szefa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Pani Prokurator Violetta Głowacka oraz Szef Prokuratury Okręgowej w Toruniu Pan Prokurator Artur Krause. Oskarżyciele w swoim przemówieniu między innymi podkreślili, jak ważną rolę odgrywa wzajemna współpraca na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępstwom. 

Głos zabrał także przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego asp. sztab. Jerzy Bronicki. Policjant przedstawił między innymi zmiany, jakie zostaną wprowadzone od nowego roku w kwestii finansowej funkcjonariuszy.

Na zakończenie narady podsumowującej pracę kujawsko-pomorskiej Policji w roku 2022 Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, podziękował za wyniki osiągnięte dzięki pracy, profesjonalnemu i odpowiedzialnemu podejściu policjantów oraz pracowników kujawsko-pomorskiej Policji.

 

Podsumowanie pracy aleksandrowskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy rypińskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy golubsko-dobrzyńskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy brodnickich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy wąbrzeskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy radziejowskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy inowrocławskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy mogileńskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy włocławskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy chełmińskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy świeckich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy tucholskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy grudziądzkich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy sępoleńskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy nakielskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy toruńskich policjantów za 2022 rok

Podsumowanie pracy żnińskich policjantów za 2022 rok

 

Autor: nadkom. Przemysław Słomski
Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Powrót na górę strony