Wiadomości

Szkolili się z zakresu ochrony własności intelektualnej

Data publikacji 30.01.2023

Ponad 50 funkcjonariuszy z jednostek terenowych pionu kryminalnego kujawsko-pomorskiego garnizonu, którzy w swojej codziennej służbie zajmują się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości gospodarczej, uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu w ramach cyklu edukacyjnego na temat ochrony własności intelektualnej i walki z kradzieżą TV w Internecie. Warsztaty obejmowały część teoretyczną, którą poprowadzili głównie przedstawiciele mediów. Po niej przyszła pora na praktykę pod czujnym okiem doświadczonych praktyków z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W Szkole Policji w Pile odbyło się dwudniowe (26-27.01.23) szkolenie w ramach cyklu edukacyjnego na temat ochrony własności intelektualnej i walki z kradzieżą TV w Internecie. Jego organizatorami byli: Stowarzyszenie „Sygnał”, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji w ramach 20-lecia działalności Stowarzyszenia „Sygnał".

W szkoleniu wzięło udział ponad 50 funkcjonariuszy z jednostek terenowych pionu kryminalnego kujawsko-pomorskiego garnizonu, którzy w swojej codziennej służbie zajmują się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości gospodarczej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Zgromadzonych w sali konferencyjnej przywitała Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, która podziękowała za tak liczne przybycie, życząc wszystkim uczestnikom wzbogacenia wiedzy, która pomoże w realizacji zadań służbowych.

Na początku pierwszego dnia szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów przygotowanych w głównej mierze przez przedstawicieli mediów. Pani Karolina Makowska, reprezentująca TVN Warner Bros. Discovery, omówiła zakres działalności Stowarzyszenia „Sygnał” oraz przybliżyła najważniejsze elementy akcji „follow the money”, mającej na celu odcinanie sprawców piractwa sygnału telewizyjnego od źródeł finansowania. Następnie panowie Paweł Watkowski i Piotr Wójtów z Canal+ Polska wygłosili referat na temat streamingu, sharingu oraz wymiaru tej przestępczości z perspektywy poszkodowanego. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał pan Paweł Goch z Cyfrowego Polsatu, który przedstawił analizę przypadków z zakresu naprawy szkody w praktyce. Ponadto w trakcie szkolenia mł. insp. Krzysztof Wesołowski z  Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy omówił strategię skutecznego działania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym w aspekcie zadań wyznaczonych przez powstałe Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP.

Po części wykładowej, uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy warsztatowe, w ramach których realizowana była część praktyczna, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Zajęcia w poszczególnych grupach zostały przeprowadzone przez doświadczonych praktyków z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Komisarz Wojciech Warczak prześledził z uczestnikami praktyczne aspekty zwalczania piractwa internetowego. Komisarz Paweł Tański zaprezentował w jaki sposób wykorzystywać narzędzia operacyjno-rozpoznawcze w zwalczaniu przestępczości przeciwko własności intelektualnej. Natomiast nadkomisarz Marek Miałkowski wskazał na praktyczne aspekty zastosowania narzędzi informatycznych w analizie kryminalnej na potrzeby zwalczania wspomnianej przestępczości.

Dwudniowe szkolenie, bogate w różnorodne formy doskonalenia zawodowego, stanowiło dla funkcjonariuszy platformę do ugruntowania posiadanych wiadomości oraz do wymiany doświadczeń i stosowanych praktyk w procesie wykrywczym w ramach szeroko rozumianej przestępczości internetowej.

Autor: podinsp. Ewa Przewłoka KWP Bydgoszcz
Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Powrót na górę strony