Wiadomości

Nowe radiowozy do przewozu policyjnych psów

Data publikacji 23.02.2023

Oznakowane i nieoznakowane radiowozy, przystosowane do przewozu policyjnych psów, trafiły do jednostek policji w kujawsko-pomorskiem. Ich zakup, za kwotę ponad 2,5 mln złotych, był możliwy dzięki środkom pochodzącym z budżetu polskiej Policji oraz dofinansowaniu, w kwocie 650 tys. złotych, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014 - 2020, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wczoraj (22.02.23 r.) przed Komisariatem Policji Toruń-Rubinkowo, podczas uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, po przywitaniu przybyłych gości, powiedział:

- (…) Dzisiejsza uroczysta zbiórka jest poświęcona przekazaniu do użytku samochodów, które dedykowane są do służby przewodników i naszych czworonożnych „przyjaciół”, czyli psów wykorzystywanych w polskiej Policji. (…) Dzisiaj przekazujemy dziewięć aut, które trafią do jednostek w naszym garnizonie. Pięć oznakowanych, których zakup za kwotę ponad miliona złotych był możliwy dzięki współpracy z Marszałkiem i ludźmi, którzy pozyskali środki z Europejskich Funduszy w kwocie 650 tysięcy złotych, które dofinansowały to przedsięwzięcie. Pozostała część pochodzi ze środków z budżetu Państwa, ze środków Policji. Naprzeciw nich stoją cztery nieoznakowane radiowozy, również przystosowane do przewozu psów i pracy przewodników. Samochody te, o wartości ponad 1,5 mln złotych, zakupiono ze środków Komendy Głównej Policji. Samochody są przystosowane do komfortowej pracy przewodników i psów służbowych. (…) Jestem przekonany, że 80 psów służbowych, które pracują dla naszego garnizonu i 50 przewodników, będzie miało doskonałe warunki pracy, wzmocni to poczucie bezpieczeństwa obywateli, ale przede wszystkim zwiększy komfort pracy naszych czworonożnych przyjaciół. O to bardzo dbamy. (…) Ostatnie lata to czas, gdy bardzo pochyliliśmy się nad kwestią kynologiczną w polskiej Policji. Los policyjnych zwierząt, które służą w Policji, został przez polskie państwo zaopiekowany. Każdy pies, który zakończy pracę ma dożywotnią emeryturę. To zabezpieczenie w kwestii wyżywienia, leczenia i opieki do końca swoich dni.

W czasie uroczystości głos zabrał także Wicemarszałek Województwa Pan Zbigniew Ostrowski, który powiedział:

- (…) „Pies jest największym przyjacielem człowieka” w Policji wypełnia się to polskie powiedzenie. W działaniach policyjnych wiemy do czego wykorzystywane są psy. Do tropienia nie tylko przestępców, ale także do szukania ludzi, którzy zaginęli czy do wyszukiwania niebezpiecznych materiałów. Można by tu przedstawić długi indeks działań. Więź między przewodnikami policjantami, a ich towarzyszami w pracy jest niesamowita, bo prawie standardem jest, że psy, które przechodzą na emeryturę trafiają pod opiekę swoich przewodników.

Policyjny tabor specjalistycznych radiowozów powiększył się o 9 aut, przystosowanych do przewozu przewodników wraz z policyjnymi psami.

To 5 oznakowanych pojazdów marki Ford Transit Custom, przystosowanych do jednorazowego przewozu czterech psów służbowych oraz pięciu policjantów. Łączna wartość tych pojazdów wyniosła 1 113 500,00 zł. Zakup został dofinansowany kwotą 650 000 zł w ramach „Porozumienia z dnia 27.07.2021 r. o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

To także 4 nieoznakowane pojazdy marki VW Transportet T-6, przystosowane do jednorazowego przewozu czterech funkcjonariuszy oraz dwóch psów służbowych. Łączna wartość tych pojazdów wyniosła 1 524 000 zł, a ich zakup zrealizowała Komenda Główna Policji.

Radiowozy trafią do komend miejskich i powiatowych w  Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Tucholi oraz Rypinie.

W kujawsko - pomorskiej Policji służy obecnie 80 psów, którymi opiekuje się 50 policjantów przewodników. Są to psy: patrolowo-tropiące, patrolowe, tropiące, do wyszukiwania zwłok ludzkich, zapachów narkotyków i zapachów materiałów wybuchowych. Uroczystą zbiórkę zakończył pokaz tresury, ale także możliwości przewodników i psów w codziennej policyjnej pracy.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

 • Radiowozy stojące w rzędzie.
 • Nieoznakowane radiowozy.
 • Wnętrze pojazdu.
 • Tył policyjnego radiowozu.
 • Policjantka z psem przy radiowozie.
 • Policyjne samochody.
 • Policjanci stojący na tle baneru.
 • Przemawiający policjant.
 • Policjanci stojący w rzędzie.
 • Mężczyzna podczas przemówienia
 • Policjant stojący pomiedzy radiowozami.
 • Przekazanie kluczyków.
 • Przekazania kluczyków.
 • Policjant otrzymuje gratulacje.
 • Gratulacje składane policjantowi.
 • Policyjne psy i policjanci podczas pokazu.
 • Policjanci z psami.
 • Policjant i pozorant z psem podczas pokazów.
 • Policjant z psem podczas pokazów.
 • Policjant z psem podczas pokazów.
 • Policjant z psem podczas pokazów.
Powrót na górę strony