Wiadomości

Szkolenie lektorów garnizonu kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 06.03.2023

Lektorzy, reprezentujący garnizon kujawsko-pomorski, szkolili się pod okiem przedstawiciela Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, który przyjął zaproszenie do zrealizowania powyższej inicjatywy. Tematem przewodnim spotkania było prowadzenie uroczystości o charakterze ceremonialnym.

W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w miniony piatek (3.03.23) odbyło się szkolenie, w którym wzięło udział prawie pięćdziesiąt osób, na co dzień wyznaczonych lub przewidzianych do prowadzenia uroczystości o charakterze ceremonialnym w komendach miejskich i powiatowych Policji naszego województwa. Lektorzy doskonalili swoje umiejętności i współpracę w tym zakresie.

Każde przedsięwzięcie o takim charakterze to niezwykle ważne wydarzenie, które wymaga starannego, profesjonalnego przygotowania oraz prowadzenia zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Stąd też pomysł na przygotowanie powyższej inicjatywy. Spotkanie rozpoczęto od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu, który przywitał uczestników szkolenia. Następnie głos zabrała Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podinsp. Joanna Dunisławska, która omówiła ideę przedsięwzięcia. Nasz gość, p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Leszek Wielgosz położył nacisk na praktyczne aspekty niezwykle trudnej i odpowiedzialnej roli lektora, omówił najczęściej popełniane błędy, a także propozycje ich rozwiązań na etapie przygotowania oraz prowadzenia uroczystości m.in.: apeli, zbiórek, jak również uroczystości kościelnych czy pogrzebowych. 

Zaangażowanie uczestników, możliwość ścisłej współpracy, a także wymiany doświadczeń z prelegentem pokazały, jak bardzo potrzebne było tego typu szkolenie oraz jakie znaczenie ma w kontekście ujednolicenia uroczystości z zastosowaniem policyjnego ceremoniału w skali naszego województwa. Wizerunek naszej formacji to przede wszystkim troska o detale.

Autor: WKS KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną z widocznymi uczestnikami szkolenia, widok od tyłu sali.
  • Zdjęcie portretowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy witającego uczestników szkolenia.
  • Zdjęcie ogólne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy witającego uczestników szkolenia.
  • Wykładowca w trakcie prelekcji, w tle prezentacja multimedialna.
  • Wykładowca omawiający wzory umundurowania zaprezentowane przez statystów.
  • Widok sali, uczestnicy słuchający wykładu.
  • Portret uczestniczki szkolenia, policjantka w mundurze służbowym.
  • Portret uczestnika szkolenia, policjant w mundurze służbowym.
Powrót na górę strony