Wiadomości

Dyżurni jednostek kujawsko-pomorskiego garnizonu doskonalili umiejętności

Data publikacji 31.03.2023

Sztab Policji KWP w Bydgoszczy, przy współpracy z sekcją psychologów, zorganizował cykl szkoleń dedykowanych policjantom pełniącym na co dzień służbę na stanowiskach kierowania komend miejskich i powiatowych, a także komisariatów kujawsko-pomorskiego garnizonu. Warsztaty pokazały, jak trudne i odpowiedzialne zadania stoją przed funkcjonariuszami zajmującymi stanowiska dyżurnych i jak ważny jest odpowiedni dobór osób na te stanowiska oraz doskonalenie umiejętności zawodowych

Policjanci, pełniący służbę na stanowiskach kierowania komend miejskich i powiatowych, a także komisariatów kujawsko-pomorskiego garnizonu w dniach 27-30.03.23 r. uczestniczyli w cyklu szkoleń zorganizowanym przez Sztab Policji przy współpracy z Sekcją Psychologów KWP w Bydgoszczy. Realizacja przedsięwzięcia odbyła się w oparciu o praktyczne warsztaty z udziałem dyżurnych komendy wojewódzkiej, którzy aranżowali sytuacje z jakimi mogą spotkać się funkcjonariusze podczas codziennej służby. Uczestnicy ćwiczyli w pomieszczeniu sztabowym, gdzie usytuowano symulowane stanowisko kierowania. Ich zadaniem było wykonanie wszelkich czynności zapewniających poprawne przyjęcie zgłoszenia, właściwą obsługę zdarzenia, skierowanie odpowiednich sił i środków, jak również powiadomienie podmiotów współpracujących.

Uczestniczący w szkoleniu dyżurni wykazali się znajomością procedur postępowania związanych z wystąpieniem różnych sytuacji kryzysowych. Trafnie i sprawnie podejmowali decyzje, co miało zasadniczy wpływ na właściwy przebieg szkolenia i realizację nałożonych zadań.

Niewątpliwą zaletą tych warsztatów był fakt prowadzenia ich przez funkcjonariuszy doświadczonych na stanowisku dyżurnego jednostki. Znajomość warunków pracy i ich umiejętności zapewniły realizm sytuacji. Prowadzący przygotowali takie ćwiczenia, by były dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników, biorąc pod uwagę specyfikę danej jednostki, w której służą.

Szkolenie pokazało, jak trudne i odpowiedzialne zadania stoją przed funkcjonariuszami zajmującymi stanowiska dyżurnych jednostek i jak ważnym w związku z tym jest odpowiedni dobór osób na te stanowiska oraz doskonalenie umiejętności zawodowych, które jak sądzimy przełożą się w przyszłości na podejmowanie optymalnych decyzji oraz działań.

Autor: podinsp. Marcin Paczkowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony