Wiadomości

Szkolenie dla grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego

Data publikacji 23.05.2023

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzono zajęcia doskonalenia zawodowego nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego. W szkoleniu udział wzięli policjanci komend miejskich i powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z potrzebą prawidłowego funkcjonowania nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego, 18 maja br. zorganizowano drugą edycję szkoleń dla policjantów tych grup z garnizonu kujawsko-pomorskiego.

Celem szkolenia było m.in. poszerzenie wiedzy policjantów z zakresu rodzaju niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, z którymi mieszkańcy naszego regionu mogą się zetnknąć w codziennym życiu.

Innym ważnym aspektem szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa policjantów w przypadku znalezienia przedmiotów wybuchowych. Z ramienia Policji zajęcia poprowadzili nadkom. Robert Bugajski - Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy oraz podkom. Karol Dzieńkowski - Wojewódzki Koordynator Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego.

Dzięki stałej, stojącej na wysokim poziomie współpracy policji i sił zbrojnych, proces szkolenia wspomagali też instruktorzy z Kompanii Saperów 8 Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej  st. szer. spec. Michał Szczęśniak oraz st. szer. spec. Dariusz Wyrwicki. Saperzy omówili oraz, co najważniejsze, przedstawili najczęściej spotykane przedmioty wybuchowe, przypomnieli także zasady ich bezpiecznego usuwania i niszczenia z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Tematem, który wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy było poruszenie kwestii związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi (IED) produkowanymi samodzielnie przez zamachowców lub członków grup przestępczych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.

Szkolenie było okazją do wspólnej rozmowy i  wymiany doświadczeń, co bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa policjantów wykonujących w codziennej służbie niebezpieczne zadania.

 

Autor: mł. asp. Michał Nowak
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Policjanci i żołnierze na sali wykładowej.
  • Policjanci i żołnierze na sali.
  • Policjanci i żołnierze na sali wykładowej.
  • Policjanci i żołnierze na sali.
  • Policjanci i żołnierze na sali.
Powrót na górę strony