Wiadomości

„Bezpieczni lokalnie na drodze i wodzie”

Data publikacji 25.05.2023

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy była organizatorem konferencji pn. „Bezpieczni lokalnie na drodze i wodzie”. Spotkanie było adresowane do podmiotów oraz służb działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w trakcie nadchodzącego sezonu wakacyjno-urlopowego. Uczestnicy spotkali się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

„Bezpieczni lokalnie na drodze i wodzie” to temat wojewódzkiej konferencji, nad którą patronat honorowy objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.

Konferencja odbyła się dnia 24 maja br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Jej współorganizatorami byli: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na konferencję przybył także Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji - insp. Robert Kumor.

Prelegentami podczas spotkania byli m.in.: Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy Pan Marcin Mroczkowski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Pan Sebastian Borowiak, Główny Specjalista Wydziału Organizacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Adam Bąkowski, policjant z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy podkom. Marcin Czyż, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Maciej Banachowski oraz Członek Zarządu Nadgoplańskiego WOPR-u Pan Jarosław Wiśniewski.

Przedsięwzięcie było adresowane do podmiotów oraz służb działających na terenie naszego województwa, które w swoich działaniach realizują zagadnienia dotyczące problematyki bezpieczeństwa, w szczególności dotyczącej niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak również w zakresie bezpieczeństwa i porządku na akwenach oraz w miejscowościach o zwiększonym ruchu turystycznym.

Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa na drogach naszego kraju oraz regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pieszych uczestników ruchu. Zwrócono uwagę także na działania, podejmowane przez różne podmioty, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarach: analitycznym, edukacyjno-profilaktycznym oraz inżynierii drogowej.

Przedstawione zostały zasady współdziałania służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych woj. kujawsko-pomorskiego oraz założenia funkcjonowania procedury utworzenia strzeżonych kąpielisk.
Na zakończenie przestawiono film dotyczący infrastruktury drogowej oraz wodnej kujawsko-pomorskiego, która została wykonana i oddana do użytku w ostatnich latach, jako dowód na ciekawe i bardzo innowacyjne inwestycje.

W konferencji brało udział blisko 100 osób. Jej uczestnicy rozjechali się do swoich zadań z głowami pełnymi nowych rozwiązań, ciekawych inspiracji i wiedzy, którą zapewne wykorzystają w codziennej pracy.

 

 

Autor:
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

 • Policjanci przy mównicy.
 • Mundurowi na sali konferencyjnej.
 • Uczestnicy konferencji w sali.
 • Wojewoda na mównicy.
 • Przemowa Wojewody.
 • Widok ogólny sali konferencyjnej i jej uczestników.
 • Wicemarszałek podczas przemówienia.
 • Wicemarszałek podczas przemowy.
 • Osoby przy mównicy, w tym Szef policji.
 • Ogólny widok sali.
 • Policjanci na konferencji.
 • Widok sali gdzie odbywa się konferencja.
 • Osoba podczas przemówienia.
 • Osoba na mównicy.
 • Prelekcja na mównicy.
 • Widok na sale i osobę podczas prelekcji.
 • Prelegent podczas prezentacji.
 • Widok ekranu podczas prelekcji.
 • Policjant podczas prelekcji.
 • Prelekcja na mównicy.
Powrót na górę strony