Wiadomości

Wizyta prokuratorów z Fiscalia Provincial Malaga w Bydgoszczy

Data publikacji 03.06.2023

W czwartek (1.06.2023) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy gościliśmy prokuratorów z Fiscalia Provincial Malaga. Spotkanie miało wzmocnić współpracę między polskimi i hiszpańskimi organami ścigania oraz pozwolić na wymianę doświadczeń, a także wiedzy w zakresie zwalczania przestępczości.

Gospodarzem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, a program tego wydarzenia przewidywał szereg prezentacji i wystąpień dotyczących różnych obszarów działalności policji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym: Zastępca Prokuratora Okręgowego Pan Maciej Rybszleger, Prokurator Rejonowy Toruń-Centrum Zachód Pan Michał Ilnicki oraz asystent prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód Pani Paulina Grzybowska. Z hiszpańskiej strony obecni byli prokuratorzy z Fiscalia Provincial Malaga: Pani Ana Lobilo Garcia, Pani Maria Belen Collado Cobalea, Pani Maria Teresa Soriano Villanueva, Pani Maria Luisa Ales Gambero oraz Pan Jose Antonio Nieblas Perujo.

Spotkanie rozpoczęło oficjalne przywitanie gości przez nadinspektora Piotra Leciejewskiego, które odbyło się w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Następnie podinspektor Rafał Diller - Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wygłosił prelekcję na temat "Ciemnej liczby przestępstw w zaginięciach". Spotkanie kontynuował komisarz Piotr Jarząb - ekspert Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który przedstawił studium przypadku zatytułowane "Zaginięcie czy zabójstwo".

Kolejnym punktem programu była prezentacja przygotowana przez komisarza Krzysztofa Lewandowskiego, biegłego z osmologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, na temat możliwości użycia psa służbowego do badań zgodności zapachowej pomiędzy próbkami zawierającymi zapach człowieka. Następnie podinspektor Marcin Kuś, Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przedstawił możliwości badawcze pracowni badań informatycznych.

W ramach spotkania odbyła się również symulacja strzelań na trenażerze video, prowadzona przez podinspektora Roberta Miękczyńskiego i aspiranta Patryka Głowackiego z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Pokaz ten obejmował również demonstrację udzielania pierwszej pomocy.

Spotkanie zakończył inspektor Marcin Woźniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Prokuratorami z Fiscalia Provincial Malaga było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie zwalczania przestępczości. Współpraca międzynarodowa w tym obszarze jest niezwykle istotna dla skutecznego zwalczania przestępczości. Spotkanie to stanowiło kolejny krok w budowaniu silnej i efektywnej współpracy między Polską, a Hiszpanią w walce z przestępczością.

Autor: Szymon Tworowski WKS KWP w Bydgoszczy
Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Powrót na górę strony