Wiadomości

Obchody Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 26.07.2023

Święto polskiej Policji co roku jest okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę oraz zaangażowanie. Z tej okazji, dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, w obecności zaproszonych gości, wręczył odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie.

Złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy przez dowódcę uroczystości rozpoczęła się uroczysta zbiórka, która zgromadziła odznaczonych i awansowanych policjantów oraz zaproszonych gości, a także kadrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Następnie odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy.

Podczas uroczystej zbiórki wręczenia odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie policyjne dla policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski wraz z Pierwszym Zastępcą insp. Mirosławem Elszkowskim.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski wyraził słowa podziękowania, skierowane do policjantów i pracowników cywilnych:

- Bardzo się cieszę, że w 104 rocznicę powstania polskiej Policji mamy zaszczyt spotkać się i wręczyć awanse oraz wyróżnienia dla policjantów komendy wojewódzkiej. Właśnie w tej komórce, która jest sercem przysłowiowo pompującym krew i tlen dla naszego garnizonu. Chciałem Wam podziękować za Waszą pracę i służbę, za to, że jako komenda wojewódzka nadajemy pewien rytm całemu garnizonowi, że wszyscy Państwo przyłączacie się do tego, aby nasza organizacja mogła wypełniać zadania w sposób jak najlepszy. (…). Nie chcę dziś wymieniać poszczególnych komórek organizacyjnych, ale wspomnę, że najważniejsze zadania, realizacje, osiągnięcia, to przede wszystkim pomoc, bo taka jest rola, jako policjantów i pracowników KWP w Bydgoszczy, pomoc komendom miejskim i powiatowym w bardzo dobrym funkcjonowaniu i realizowaniu obowiązków służbowych. Chylę przed Państwem czoło… .

Na uroczystym apelu obecny był, zaproszony przez Szefa kujawsko-pomorskich policjantów, generał brygady związku Włodzimierz Pacelt – Członek Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, który wręczył nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu przyznany przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Złoty Krzyż z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w uznaniu szczególnych zasług za wspieranie działalności Związku uhonorował: Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - podinspektor Joannę Dunisławską
Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, natomiast Brązowym Krzyżem - podinspektora Marka Kołodziejczaka Dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, za działalność dla Związku, uhonorował – Krzyżem Niepodległości Klasy Drugiej - młodszego inspektora Marzannę Łataś, Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Odznaczenie wręczył młodszy inspektor Piotr Kujawa - Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas zbiórki wręczono także odznaki za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, które przekazał Pan Roman Skrzeszewski - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Odznaki otrzymali:
•    nadinsp. Piotr Leciejewski - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
•    insp. Marcin Woźniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,
•    mł. insp. Paweł Kulczycki - Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
•    mł. insp. Wiesław Naumowicz - Naczelnik Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
•    Pan Wojciech Stachowiak – z Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, za zorganizowanie cyklu szkoleń dla pracowników medycznych pod tytułem: „Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego. Pacjent agresywny”, którą otrzymał:

  • mł. asp. Patryk Głowacki – specjalista Zespołu do spraw Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Policjant składa meldunek Komendantowi
  • Widok na poczet sztandarowy i sztandar policji
  • Widok na wszystkich uczestników uroczystości stojących w sali konferencyjnej
  • Komendant podaje dłoń policjantce
  • Komendant przypina medal do munduru policjanta
Powrót na górę strony