Wiadomości

Podsumowanie działań „Bezpieczny pieszy" na drogach powiatu bydgoskiego

Bydgoscy policjanci po raz kolejny przeprowadzili działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Do działań wykorzystali mobilne centrum monitoringu.

Piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie chroni ich karoseria pojazdu, poduszki, czy inne techniczne wyposażenie. Zdarza się, że w przypadku zderzenia z pojazdem, piesi giną czy zostają ranni. Można tego uniknąć, jeśli poruszając się po drogach stosować będziemy elementy odblaskowe.

W trosce o ich bezpieczeństwo bydgoscy policjanci prowadzili wczoraj (06.09.2023) działania „Bezpieczny pieszy”. Akcja ta jest organizowana w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też na zachowanie samych pieszych.

Do działań wykorzystali mobilne centrum monitoringu, przy pomocy którego obserwowali zachowanie samych pieszych na ulicy Glinki w Bydgoszczy. Jak widzimy na nagraniu, piesi zapominają o przepisach i zasadach własnego bezpieczeństwa.

Podczas całodniowych działań bydgoscy policjanci ujawnili 119 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 64 wykroczenia popełnione przez samych niezmotoryzowanych uczestników ruchu (50 z nich dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym). Pięciu pieszych zostało ukaranych mandatem karnym, a 59 policjanci pouczyli. Natomiast w odniesieniu do zmotoryzowanych to dla 70 z nich skończyło się to mandatem karnym, a dla 49 pouczeniem.

Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierujących należą:

         przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych,

         nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub w innych okolicznościach,

         wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,

         omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

         nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Natomiast najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze to:

         przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

         przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony,

         przebieganie przez jezdnię,

         wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.

Kolejny raz zwracamy się z apelem do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.

Autor: kom. Lidia Kowalska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony