Wiadomości

Policjanci z Królestwa Niderlandów z wizytą w KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 09.09.2023

W tym tygodniu, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy gościliśmy przedstawicieli Policji oraz organizacji zajmującej się zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi z Królestwa Niderlandów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu prowadzonego przez Biuro Prewencji i Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Projekt pod nazwą „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego” finansowany jest z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem wizyty przedstawicieli Królestwa Niderlandów było zaprezentowanie polskich rozwiązań oraz wymiana doświadczeń i praktyk w obszarze zapobiegania oraz zwalczania procederu handlu ludźmi, jak również budowanie partnerstwa pod kątem ewentualnych działań w przyszłości.

Spotkanie rozpoczęło oficjalne przywitanie gości przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektor Małgorzatę Jorkę. Następnie przedstawiciele Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przygotowali prezentację pt. „Zapobieganie i zwalczanie procederowi handlu ludźmi na przykładzie działań prewencyjnych i kryminalnych prowadzonych przez Wydział Kryminalny i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy”.

Podczas wizyty, funkcjonariusze z Królestwa Niderlandów mogli zobaczyć Izbę Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, gdzie zgromadzono eksponaty związane z historią Policji naszego garnizonu, a także stanowisko kierowania – miejsce, gdzie służbę pełnią dyżurni Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.                                    

Spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przedstawicielami Policji z Królestwa Niderlandów było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie zwalczania przestępczości. Współpraca międzynarodowa w tym obszarze jest niezwykle istotna dla skutecznego jej zwalczania.

Spotkanie stanowiło kolejny krok w budowaniu silnej i efektywnej współpracy między Polską, a Królestwem Niderlandów w walce z przestępczością oraz jej ograniczaniem.

 

 

Autor: podinsp. Beata Skowrońska
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony