Wiadomości

Szkolenie minersko-pirotechniczne

Data publikacji 03.10.2023

W  dniu 28 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się ostatnia edycja doskonalenia zawodowego, dedykowana dla policjantów nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego - NGRM-P. Szkolenie zostało zorganizowane m.in. przez Wojewódzkiego Koordynatora Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego ze Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy. 

Wzięli w nim udział policjanci z kilku komend województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem było zaktualizowanie, rozszerzenie oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, wymaganych przy wykonywaniu przez funkcjonariuszy zadań związanych z rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym. Łącznie, podczas trzech edycji, przeszkolonych zostało ponad 60 policjantów.

Dzięki stałej współpracy Policji i Sił Zbrojnych, proces szkolenia ponownie wspomogli instruktorzy z Kompanii Saperów 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Saperzy omówili i co najważniejsze przedstawili najczęściej spotykane przedmioty pochodzenia wojskowego, z jakimi mogą spotkać się podczas działań policjanci. Przypomnieli także zasady ich bezpiecznego usuwania i niszczenia z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Tematem, który wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy było poruszenie kwestii związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi produkowanymi samodzielnie przez zamachowców lub członków grup przestępczych z wykorzystaniem materiałów pochodzenia wojskowego, jak również cywilnego. 

Na koniec Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy nadkom. Robert Bugajski podziękował instruktorom z 8K-PBOT za włączenie się w realizację szkoleń i podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem ze słuchaczami. 

Utrwalanie wiadomości z tego szczególnego zakresu jest bardzo ważne, gdyż policjanci wchodzący w skład nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego wykonują czynności przy każdym alarmie dotyczącym podłożonych ładunków wybuchowych, ujawnianych pozostałości po działaniach wojennych, czy też przy zabezpieczaniu różnych imprez i uroczystości oraz wizyt osób podlegających ochronie.


 

        

Autor: kom. Karol Dzieńkowski - Wojewódzki Koordynator NGRM-P KWP w Bydgoszczy
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony