Wiadomości

Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”

Data publikacji 29.11.2023

Na terenie Muzeum Okręgowego w Toruniu odbyła się wczoraj (28.11.2023r.) konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. W ramach przedsięwzięcia swoje kwalifikacje i umiejętności doskonaliło do tej pory ponad 870 policjantów oraz pracowników Policji z kujawsko-pomorskiego garnizonu.

Konferencję, na którą przybyło wielu znamienitych gości, podsumowującą projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, który przywitał zaproszonych mówiąc m.in.:

- Kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju jest profesjonalnie przeszkolona i wyposażona w najnowsze technologie i sprzęt Policja. Finansowanie ze źródeł funduszy norweskich umożliwiło nam rozszerzenie budżetu na priorytetowe obszary działania formacji takiejak: analiza danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy czy cyberprzestępczość. Pełnią one istotną rolę w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, która często wykorzystuje zaawansowane technologie do realizacji swoich działań. W ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, nasze służby przeszły intensywne szkolenia, zdobywając nowe umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom. Nie sposób także nie wspomnieć o znaczącym doposażeniu jednostek Policji w nowoczesne urządzenia (…). Warto również podkreślić, że projekt ten nie tylko podnosi kwalifikacje policjantów, lecz również umożliwia lepszą współpracę między różnymi organami ścigania. Dzięki temu, możemy skuteczniej działać wobec coraz bardziej złożonych struktur przestępczych.

Podczas konferencji poszczególni prelegenci omówili szkolenia, które w ramach tego projektu zrealizowano. Przedstawili także i zaprezentowali możliwości sprzętu, który zakupiono dzięki środkom finansowym.

A wszystko zaczęło się 15 grudnia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Projektów Europejskich MSWiA a Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy w sprawie dofinansowania projektu: „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” w ramach Programu „Sprawy Wewnętrzne”, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Całkowita wartość tego zadania wynosi: 515 863,30 Euro, w tym finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: to kwota 438 483,81 Euro, a współfinansowanie z budżetu państwa: 77 379,49 Euro.

Projekt zakłada zapewnienie specjalistycznych szkoleń i dostępu do nowoczesnych technologii, których celem jest poprawa współpracy organów ścigania w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W ramach szkoleń, swoje kwalifikacje w tym zakresie podniosły do tej pory 873 osoby.

Projekt realizowany jest i będzie w latach 2021-2024. Składa się z 11 modułów, m.in.:

- szkolenia w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania opakowań (z zawartością substancji) lub substancji, co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą one być środkiem odurzającym, lub substancją psychotropową, lub materiałem wybuchowym (zagrożenia terrorystyczne), w tym zakup spektrometru,
- szkolenia spadochronowe, nurkowe,  wysokościowe z wykorzystaniem technik linowych oraz ratownictwo na rzekach górskich dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy,
- szkolenie dotyczące kryptowalut, jako narzędzia do popełniania przestępstw i prania pieniędzy,
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii do wykrywania przestępstw w zakresie telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych,
- szkolenie dla przewodników psów wraz z psami,
- szkolenie z doskonalenia techniki jazdy dla 95 funkcjonariuszy WRD KWP w Bydgoszczy, w tym kurs prawa jazdy kat. C, CE,
- kurs języka angielskiego poziom średniozaawansowany lub zaawansowany.

Konferencję zakończyło przekazanie podziękowań przez nadinsp. Piotra Leciejewskiego m.in.: przedstawicielom Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, twórcom i realizatorom przedsięwzięcia, a także Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Pani Aleksandrze Mierzejewskiej, dzięki uprzejmości której mogliśmy gościć w tak pięknym obiekcie.

Szczegóły projektu znajdziemy tutaj: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/fundusze-unijn/nor

 

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”
 • Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”

Film Reportaż z konferencji

Film Podsumowanie zrealizowanych działań

Powrót na górę strony