Wiadomości

Inauguracja regionalnego projektu edukacyjnego „Poznajemy historię!”

Data publikacji 29.11.2023

W Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja regionalnego projektu edukacyjnego „Poznajemy historię!”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

„Poznajemy historię!” to tytuł projektu zorganizowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, który skierowany jest do uczniów klas policyjnych. Całość objęta jest patronatem nadinsp. Piotra Leciejewskiego -  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W ramach tego projektu uczniowie, podczas wykładów, prelekcji, wernisaży wystaw, konkursów i innych aktywności edukacyjnych, będą mogli zdobywać wiedzę historyczną dotyczącą między innymi:  

- niemieckich i sowieckich zbrodni na narodzie polskim,

- Polskiego Państwa Podziemnego,

- antykomunistycznego podziemia niepodległościowego,

- reżimu komunistycznego w powojennej Polsce,

- czy dziejów Policji Państwowej.

W pierwszej części spotkania młodzież wysłuchała wykładu kierownika Referatu Edukacji Narodowej - Mirosława Sprengera na temat „Zbrodni pomorskiej 1939”. Natomiast podczas zajęć prowadzonych przez archiwistów uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy, w tym ze poszczególnymi procesami, jakim podlegają materiały historyczne w archiwum (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie, digitalizacja).

Całość zajęć uzupełniono prezentacją najciekawszych, a także nietypowych dokumentów znajdujących się tam oraz wystawą „Zbrodnia pomorska 1939”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Autor: podkom. Sylwia Jaworska-Kaczmarek
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • Prelegentka wygłasza wykład, a obok stoi przedstawiciel IPN i policjanci. Na pierwszym planie młodzież słuchająca
  • Uczniowie klas policyjnych słuchają wykładu
  • Pracownik IPN eksponuje archiwalia
  • Uczniowie klasy policyjnej w archiwum IPN i pracownik tejże instytucji.
Powrót na górę strony