Wiadomości

Świąteczne spotkanie służb

Data publikacji 15.12.2023

Wczoraj (14.12.2023 r.) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się świąteczne spotkanie. Jego uczestnikami byli między innymi kujawsko-pomorscy policjanci. To już tradycja, że dzielimy się opłatkiem z tymi, z którymi każdego dnia współpracujemy.

Na uroczyste, świąteczne spotkanie w gmachu urzędu zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewody Pana Mikołaja Bogdanowicza przyjęli przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej, ale także funkcjonariusze służb mundurowych, w tym kujawsko-pomorskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Tradycyjnie już obecni na spotkaniu podzielili się opłatkiem, wysłuchali świątecznych życzeń składanych m.in. przez Gospodarza uroczystości, ale także nadinsp. Piotra Laciejewskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Słowa świątecznych życzeń i podziękowania za służbę i pracę w roku 2023 do zgromadzonych na Sali skierował Biskup Bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk. Podczas spotkania Komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego ZHP im. Mikołaja Kopernika hm. Beata Bardzińska wręczyła  Wojewodzie Betlejemskie Światełko Pokoju, które następnie trafiło także do przedstawicieli służb.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

  • Świąteczne spotkanie służb
  • Świąteczne spotkanie służb
  • Świąteczne spotkanie służb
  • Świąteczne spotkanie służb
  • Świąteczne spotkanie służb
  • Świąteczne spotkanie służb
Powrót na górę strony