Wiadomości

„Sztuka skutecznego zdobywania i analizowania informacji” tematem szkolenia

Data publikacji 05.02.2024

W Szkole Policji w Pile odbyło się szkolenie na temat bezpieczeństwa transakcji internetowych oraz skutecznego wykorzystania narzędzi OSINT w procesie wykrywczym. Program spotkania skupiał się na zwiększeniu umiejętności policjantów w dziedzinie prowadzenia tzw. „białego wywiadu” oraz na dokonywaniu skutecznej analizy pozyskanych informacji. Jego organizatorem był Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dobór wykładowców i tematów został tak przeprowadzony by każdy z uczestników dowiedział się nowych rzeczy i wyniósł coś dla siebie. Prelegentami wydarzenia byli zarówno eksperci z sektora publicznego tj. Akademii Policyjnej w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także przedstawiciele działów bezpieczeństwa z sektora prywatnego tj.: EMEA AMAZON, Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o., OLX Poland oraz Allegro.pl.  W sumie odbyło się 10 interesujących wystąpień, które stanowiły doskonałą okazję by poznać różnorodne perspektywy i aspekty poruszanych tematów.

W szkoleniu wzięło udział ponad 60 funkcjonariuszy pionu kryminalnego z jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiej policji, którzy w swojej codziennej służbie zajmują się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości ekonomicznej.  Rangę spotkania podniosła obecność Naczelnika Wydziału Wsparcia Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji - podinsp. Marcina Pietrzala, który przybliżył zakres informacji dostępnych na Portalu Ekonomicznym Policji (PEP) .

Zgromadzonych w sali konferencyjnej przywitała Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, która podziękowała za tak liczne przybycie życząc wszystkim uczestnikom wzbogacenia wiedzy, która usprawni realizację codziennych zadań.

W obecnej erze cyfrowej coraz większe znaczenie zyskuje metoda pozyskiwania i analiza wielu zasobów informacji ze źródeł dostępnych publicznie. W trakcie trzydniowego wydarzenia doświadczeni i cenieni eksperci podzielili się swoją wiedzą i praktycznymi przykładami w aspekcie wykorzystania narzędzi Open-Source Intelligence Training (OSINT), w tym m.in. dostępnych przez Europol na platformie SIRIUS. Odpowiednie wykorzystanie OSINT może przynieść wiele korzyści, jednak należy pamiętać o przestrzeganiu praw i zasad etycznych, a także ochronie prywatności. Dlatego policjanci korzystający z dziedziny OSINT zostali przeszkoleni zarówno w zakresie umiejętności technicznych jak i analitycznych, aby skutecznie przetwarzać uzyskane informacje.

Ponadto kursanci  dowiedzieli się w jaki sposób korzystać z dostępnych narzędzi informatycznych w analizie kryminalnej. Zaprezentowane zostały również praktyczne aspekty zastosowania programu UFED Reader i LINK w analizie danych pozyskanych z zabezpieczonych urządzeń mobilnych oraz od operatorów telefonii komórkowej na potrzeby zwalczania przestępczości. Ponadto przedstawiciele internetowych platformach sprzedażowych tj. Amazon, Allegro, OLX oraz systemów płatności BLIK zaprezentowali uczestnikom obszary współpracy w ramach skutecznego zwalczania przestępczości internetowej poprzez zaprezentowanie ścieżki uzyskania dostępnych danych.
Konferencja bez wątpienia stanowiła ciekawe doświadczenie dla słuchaczy, którzy mogli zdobyć interdyscyplinarną wiedzę w zakresie nowych trendów przestępczej działalności naszych czasów i sposobów jej zwalczania.      

 

Autor: podinsp. Ewa Przewłoka Koordynator ds. Nadzoru WPG KWP Bydgoszcz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
  • Szkolenie dla policjantów pionu zwalczania przestępczości gospodarczej - wykład na sali.
Powrót na górę strony