Wiadomości

Kujawsko-pomorscy policjanci dbają o „Bezpieczne ferie”

Data publikacji 08.02.2024

Od wczoraj w naszym województwie trwają ferie zimowe. W związku z powyższym kujawsko-pomorscy policjanci podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podczas trwania wypoczynku. Dużą uwagę mundurowi zwracają na kontrolę autokarów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

W województwie kujawsko-pomorskim ferie zimowe rozpoczęły się wczoraj (12.02) i potrwają do 25 lutego. Nadrzędnym celem działań pn. „Bezpieczne ferie” jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach wszystkim uczestnikom ruchu, dlatego funkcjonariusze reagują na każde zachowanie niezgodne z prawem. 

Celem prowadzonych działań jest zwrócenie uwagi kierującym pojazdami na: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (m.in.: stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci), stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów, swój stan psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Policjanci przypominają pasażerom, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży, zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi uświadamiają również, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy czy prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Natomiast pieszym, w tym dzieciom i młodzieży, przypominają i zwracają uwagę na zagrożenia związane m.in.: z nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię czy przebieganiem przez nią. Dodatkowo uświadamiają o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.

Policjanci uczestniczą ponadto w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane są zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Dodatkowo przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli stanu technicznego autobusów oraz kierowców tych pojazdów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. Potrzebę kontroli można również zgłosić osobiście w każdej jednostce Policji lub telefonicznie.

Policjanci ruchu drogowego monitorują również płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku, a w razie potrzeby w newralgicznych miejscach podejmują ręczne kierowanie ruchem.

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu, a także odpoczynku. Jednak, aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony