Wiadomości

Odprawa kadry ruchu drogowego garnizonu kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 09.02.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się odprawa komendantów miejskich i powiatowych oraz naczelników i kierowników komórek ruchu drogowego jednostek policji województwa kujawsko-pomorskiego. Odprawa poświęcona była podsumowaniu stanu bezpieczeństwa na drogach w regionie.

Wczoraj (8.02.2024 r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się odprawa kierownictwa komórek ruchu drogowego jednostek policji naszego województwa. Odprawę prowadził Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy mł. insp. Maciej Zdunowski.

Podczas odprawy podsumowano stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za 2023 rok, a także określono i omówiono priorytety działań mające na celu zwiększenie poprawy bezpieczeństwa na drogach przewidziane do realizacji w tym roku.

Obecny na odprawie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski omówił efektywność służby policjantów jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiego oraz podziękował za zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z uwagi na większą ilość zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w porównaniu do roku poprzedniego, działania policji skupiać się będą przede wszystkim na bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu. Ich celem będzie eliminowanie nieprawidłowych zachowań pieszych oraz ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących, stanowiących główne przyczyny zdarzeń drogowych, takich jak przekraczanie dozwolonej prędkość, czy nieprawidłowe wyprzedzanie.
 

 

Autor: asp. Agnieszka Bubień
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Odprawa kadry ruchu drogowego.
  • Odprawa kadry ruchu drogowego
  • Odprawa kadry ruchu drogowego.
  • Odprawa kadry ruchu drogowego.
  • Odprawa kadry ruchu drogowego.
Powrót na górę strony