Wiadomości

Wspólna narada przedstawicieli różnych służb mundurowych i koordynatorów działań prewencyjnych

Data publikacji 29.02.2024

Policjanci i przedstawiciele innych służb mundurowych spotkali się, by podsumować rok, a także zaplanować kolejne wspólne działania. Zgodnie stwierdzono, że dotychczasowa współpraca jest bardzo owocna. W naradzie uczestniczyli także koordynatorzy działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym.

Wczoraj (28.02.24) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się narada z przedstawicielami służb pozapolicyjnych przy udziale koordynatorów działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym Komend Miejskich i Powiatowych Policji kujawsko-pomorskiego garnizonu. Wzięli w niej udział: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej woj. kujawsko-pomorskiego, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy, Zastępca Komendanta Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Komendanci Straży Miejskich i Gminnych, jak również Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Dowódca SPKP, Naczelnicy Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego, Konwojowego, WPA i Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy.

Odprawę otworzył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który podsumował rok w aspekcie działania Policji. Przedstawiciele służb zewnętrznych natomiast, dziękując za kolejny rok owocnej współpracy, podsumowali realizację zadań reprezentowanej przez siebie formacji. Zgodnie tez podkreślili istotne znaczenie kujawsko-pomorskiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępstwom. Omówiono również zakres działań i formę współpracy na ten rok.

W dalszej części omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące procesu organizacji służby patrolowej i obchodowej, mające wpływ na stan bezpieczeństwa, a także porządku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz kierunki ich przyszłych działań. Poruszone zostały również kwestie dotyczące organizacji służby w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń, współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowych, w ruchu drogowym czy podczas imprez i zgromadzeń.

Autor: kom. Mariusz Praca
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony