Wiadomości

„Bezpieczny pieszy" na Kujawach i Pomorzu - podsumowanie

Data publikacji 15.03.2024

„Bezpieczny pieszy" to akcja, która na stałe wpisała się w harmonogram działań kujawsko-pomorskich policjantów. Funkcjonariusze, podczas działań, zwracają szczególną uwagę na kierujących łamiących przepisy ruchu drogowego, zapewniające bezpieczeństwo niechronionym użytkownikom dróg. Bacznie przyglądają się też pieszym, którzy lekceważąc obowiązujące zasady sami narażają się na uszczerbek na zdrowiu, a nawet utratę życia!

Kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili wczoraj (14.03.24) kolejne działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Bezpieczny pieszy". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa właśnie tej grupie użytkowników dróg. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, czy karoserię samochodu. Tam gdzie jest to możliwe, ruch pieszych i ruch pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach odbywa się on wspólnie, np. podczas przechodzenia przez jezdnię. W  tym przypadku bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.

Najpoważniejsze błędy popełniane przez pieszych to:

- przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

- przebieganie przez nią,

- wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

- przechodzenie, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

 

Najpoważniejsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

- przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych,

- wyprzedzanie na pasach i bezpośrednio przed nimi,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym:  znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na nie, przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych, nieustąpienie pierwszeńst na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków.

Podczas działań policjanci ujawnili łącznie 736 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych oraz 147 przez tych drugich.

 

„Bezpieczny pieszy” na drogach powiatu radziejowskiego

„Bezpieczny pieszy" na drogach powiatu grudziądzkiego

„Bezpieczny pieszy" na drogach powiatu nakielskiego

„Bezpieczny pieszy" na drogach powiatu inowrocławskiego

„Bezpieczny pieszy" na drogach powiatu bydgoskiego

„Bezpieczny pieszy" na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego

 

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony