Wiadomości

Wspólna akcja polskich i niemieckich policjantów na terenie powiatu świeckiego

Na terenie powiatu świeckiego polskie i niemieckie służby prowadziły wspólną akcję. Podstawą do podjęcia tego typu działań było wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego, tzw. END przez jedną z niemieckich prokuratur, z kraju związkowego Brandenburgia.

Europejski nakaz dochodzeniowy jest instrumentem prawnym, dzięki któremu prokuratury bądź sądy jednego państwa, mogą zlecać wykonanie czynności procesowych, w prowadzonym przez siebie postępowaniu, organom ścigania lub wymiarowi sprawiedliwości innego państwa, w sytuacji, kiedy jest to niezbędne dla zebrania materiału dowodowego w prowadzonych  przez nie postępowaniach.

Również polskie prokuratury i sądy chętnie korzystają z tego narzędzia, z uwagi na coraz częstszy, ponadnarodowy charakter przestępczości. W tym przypadku, END został wydany w prowadzonym przez niemieckie organy ścigania śledztwie w sprawie korupcji w obrocie gospodarczym. Przestępstwo to, w niemieckim kodeksie karnym, zagrożone jest karą do trzech lat  pozbawienia wolności, a w najcięższych przypadkach, nawet do dziesięciu.

W wyniku przestępstwa,  jeden z czołowych w swoje branży, niemieckich producentów, poniósł straty w wysokości co najmniej kilkuset tysięcy euro. Czynności na terenie  powiatu świeckiego były częścią większej akcji zaplanowanej przez niemiecka policję. Tego samego dnia i o tej samej godzinie, służby miały jednocześnie dokonać przeszukań w 15 różnych lokalizacjach, z czego tylko 3 znajdowały się w Polsce, a konkretnie na terenie naszego powiatu.

Strona niemiecka zastrzegła przy tym konieczność obecności swoich funkcjonariuszy. W takim przypadku funkcjonariusze państwa obcego nie mają uprawnień do samodzielnego wykonywania czynności procesowych na terenie innego kraju, a jedynie prawo do uczestniczenia w nich na zasadzie udzielania pomocy i wsparcia w ich realizacji.

Dzień przed planowanymi działaniami do Świecia przybyli funkcjonariusze Landeskriminalamt ( LKA) z Branderburgii. W polskich strukturach odpowiednikiem tej jednostki jest Centralne Biuro Śledcze Policji ( CBŚP). W Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu przeprowadzono wspólną odprawę dla polskich i niemieckich policjantów, podczas której omówiono charakter sprawy, cele akcji, plan działania oraz rozdysponowano środki potrzebne do jej realizacji. Następnego dnia rano, punktualnie o tej samej godzinie w Polsce i w Niemczech przystąpiono do wykonywania zaplanowanych czynności. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, w tym policjanci z nowo utworzonego w tym roku Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą, przy wsparciu funkcjonariuszy z Niemiec dokonali przeszukań pomieszczeń biurowych, budynków mieszkalnych, pojazdów prywatnych oraz firmowych. W trakcie działań korzystano także z policyjnego drona znajdującego się od niedawna na wyposażaniu naszej komendy.

W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono między innymi sprzęt komputerowy, telefony, nośniki pamięci, notatniki, oraz ok. 200 segregatorów z dokumentacją. W akcję zaangażowani byli również biegli z zakresu badań informatycznych Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zebrany w ten sposób materiał dowodowy przekazano stronie niemieckiej.

Następnego dnia, z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu mł. insp. Marka Mitura, odbyło się spotkanie z niemieckim  funkcjonariuszami, w trakcie którego omówiono wspólnie przeprowadzoną akcję. Policjanci niemieckiego LKA wyrazili swoje uznanie dla profesjonalnego działania świeckich mundurowych oraz złożyli  podziękowania za okazaną im pomoc w prowadzonym przez  nich śledztwie.

Autor: kom. Joanna Tarkowska
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony