Wiadomości

„Bezpieczny pieszy" na Kujawach i Pomorzu - podsumowanie

Data publikacji 02.04.2024

„Bezpieczny pieszy” to akcja, która na stałe wpisała się w harmonogram działań kujawsko-pomorskich policjantów i prowadzona jest kilka razy w miesiącu w trosce o niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi właśnie. To oni bowiem w konfrontacji z samochodami nie mają często żadnych szans.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, czy karoserię samochodu. Tam, gdzie jest to możliwe, ruch pieszych i pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach odbywa się on wspólnie, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.

Najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze to:

- przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

- przebieganie przez jezdnię,

- wchodzenie na nią bezpośrednio przed jadący pojazd,

- przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

 

Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

- przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych,

- wyprzedzanie na nich i bezpośrednio przed nimi,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na nie,

- nieustąpienie pierwszeństwa przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych czy na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków.

Podczas ostatnich działań (29.03.24) policjanci ujawnili łącznie 715 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych oraz 158 przez niechronionych uczestników ruchu.

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony