Wiadomości

Podsumowanie działań „NURD” na kujawsko-pomorskich drogach

Data publikacji 23.05.2024

Kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili wczoraj działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, jakie zagrożenia mogą występować jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Wczoraj (22.05.24) kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec własnie tych  użytkowników dróg.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w trakcie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam, gdzie jest to możliwe ruch pieszych i pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach odbywa się on wspólnie, np. podczas przechodzenia przez jezdnię. Wówczas bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.

Najczęstsze błędy popełniane przez pieszych to:

- przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

- przebieganie przez nią,

- wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

- korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez drogę,

- przechodzenie przez nią, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

- wyprzedzanie na przejściach i bezpośrednio przed nimi,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach i wchodzącym na nie,

- nieustąpienie pierwszeństwa przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,

- nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków.

Podczas akcji policjanci ujawnili 810 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 12 wobec rowerzystów. Funkcjonariusze zarejestrowali również 552 przekroczenia prędkości w rejonie przejść.

 

KPP Radziejów

KMP Toruń

KPP Tuchola

KPP Inowrocław

KPP Żnin

KPP Mogilno

KMP Włocławek

KMP Bydgoszcz

KPP Brodnica

Autor: Kamila Ogonowska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony