Wiadomości

Oświadczenie w sprawie interwencji w Inowrocławiu

Data publikacji 24.05.2024

Nie ma i nigdy nie będzie zgody na brutalne i nieuzasadnione działania policjantów, polegające na przekraczaniu uprawnień czy nieuzasadnionym stosowaniu środków przymusu bezpośredniego.

W związku z informacją ze szpitala, przekazaną w środę (22.05.2024 r.) w godzinach porannych, o śmierci 27-latka, wobec którego policjanci z Inowrocławia podejmowali interwencję, na polecenie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy na miejsce do komendy w Inowrocławiu pojechali policjanci Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy, a w konsekwencji także Biura Kontroli Komendy Głównej Policji.

Po zapoznaniu się z materiałami z przebiegu interwencji, a przede wszystkim z nagraniami z kamer policjantów, o zdarzeniu i ustaleniach powiadomiono natychmiast Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu. W działania włączyli się także policjanci Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Ustalenia, które w tej sprawie poczyniono, dały podstawy do wszczęcia wobec dwóch policjantów Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Inowrocławiu postępowań dyscyplinarnych w związku, w naszej ocenie, przekroczeniem uprawnień podczas podejmowanej wobec 27-latka interwencji. Funkcjonariusze zostali natychmiast zawieszeni w czynnościach oraz rozpoczęto procedury zwolnienia ich ze służby. Pierwszego z policjantów, posterunkowego - zwolniono już wczoraj (23.05.2024 r.), a  drugiego z policjantów - starszego sierżanta - dzisiaj (24.05.2024 r.).

Wszystkie materiały zgromadzone przez policjantów, dotyczące tej interwencji, także nagrania z kamer policjantów, natychmiast przekazano prokuratorowi, który w tej sprawie prowadzi czynności procesowe. W tej chwili sprawę dotyczącą okoliczności śmierci 27-latka prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, na polecenie której, w nocy, policjanci Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali obu funkcjonariuszy.

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI !

Po analizie materiałów zgromadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, w związku z interwencją policjantów z dnia 22.05.2024 r. w Inowrocławiu, podjęto kolejne decyzje kadrowe:

- z dniem 25.05.2024 r. odwołano ze stanowiska Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, z uwagi na niewłaściwy sposób realizacji zadań związanych z nadzorem nad pracą policjantów

oraz

- wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec dyżurnego KPP w Inowrocławiu z uwagi na m.in. niewłaściwy obieg informacji dotyczący przebiegu interwencji.

Policjanci cały czas współpracują także z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy w celu wyjaśnienia tej sprawy. Trwa także wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

 

 

 

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony