Wiadomości

Rozpoczęło się szkolenie aspiranckie

Data publikacji 11.06.2024

Dziś w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy, dzięki współpracy ze Szkołą Policji w Pile, oficjalnie rozpoczęło się szkolenie zawodowe aspiranckie. Funkcjonariusze Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy przy współpracy ze Szkołą Policji w Pile podjęli się wyzwania zorganizowania szkoleń zawodowych aspiranckich poza murami szkoły. W pierwszym szkoleniu uczestniczy 24 policjantów. Kurs aspirancki trwa 19 dni szkoleniowych i kończy się egzaminem. Życzymy powodzenia!

Dziś (11.06.2024 r.) 24 policjantów rozpoczęło szkolenie zawodowe aspiranckie. Uczestników szkolenia przywitała Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektor Małgorzata Jorka wraz z inspektorem Jackiem Witasem Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
Szkolenie zawodowe aspiranckie w Policji zostało wprowadzone decyzją nr 258 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 roku. Celem tego szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe aspiranckie.

W trakcie szkolenia policjanci uczestniczyć będą w zajęciach poświęconych między innymi: komunikacji oraz prowadzeniu odpraw i narad służbowych; elementom psychologii organizacji i zarządzania; organizacji służby oraz nadzoru nad realizacją zadań służbowych.

Program przewiduje również zagadnienia poświęcone cyberprzestępczości, wybranym metodom pracy operacyjnej i analizie informacji kryminalnej. W ramach zajęć praktycznych policjanci doskonalić będą swoje umiejętności w zakresie strzelania, taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Ostatnim punktem szkolenia zawodowego aspiranckiego będzie egzamin końcowy.

 

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony