Wiadomości

Podsumowanie działań „NURD” na kujawsko-pomorskich drogach

Data publikacji 21.06.2024

Kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili wczoraj działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec tych użytkowników dróg.

Wczoraj (20.06.2024r.) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Cyklicznie prowadzona akcja ma na celu zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Podczas działań policjanci łącznie ujawnili 941 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 13 wobec rowerzystów.

W związku z tym, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na skutki wypadków drogowych, działania NURD są prowadzone cyklicznie przez cały rok.

Apelujemy nie tylko do kierowców, ale również do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo. Zachęcamy pieszych do noszenia odblasków nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym.

 

KPP w Radziejowie

KMP w Bydgoszczy

KPP w Inowrocławiu

KPP w Żninie

KMP w Toruniu

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony