Wiadomości

Działania „Bezpieczny pieszy" na kujawsko-pomorskich drogach

Data publikacji 11.07.2024

W trosce o bezpieczeństwo pieszych kujawsko-pomorscy policjanci wczoraj przez cały dzień prowadzili działania na drogach. Funkcjonariusze reagowali zwłaszcza na nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami wobec tej grupy uczestników ruchu, ale też nie pozostawali obojętni, gdy i ci lekceważyli obowiązujące przepisy. „Bezpieczny pieszy" to akcja, która na stałe wpisała się w harmonogram służb mundurowych.

Wczoraj (10.07.24) kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili kolejne działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Bezpieczny pieszy". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec tej własnie grupy użytkowników dróg.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, czy karoserię samochodu. Tam gdzie jest to możliwe, ruch pieszych i pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach odbywa się wspólnie, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo niechronionego uczestnika zależy w dużej mierze od niego samego.

Najpoważniejsze błędy popełniane przez piesych to:

- przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

- chodzenie nieprawidłową stroną drogi,

- korzystanie z telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych,

- przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Najpoważniejsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

- przekraczanie prędkości w rejonie przejść,

- wyprzedzanie na pasach i bezpośrednio przed nimi,

- nieustąpienie pierwszeństwa wchodzącym na przejście oraz przechodzącym przez nie, przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych, czy na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków.

Podczas działań policjanci ujawnili łącznie 751 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych oraz 129 wykroczeń popełnionych przez samych niechronionych użytkowników dróg.

 

KMP we Włocławku

KMP w Bydgoszczy

KPP w Świeciu

KPP w Inowrocławiu

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony