Wiadomości

Debata społeczna „Razem dbamy o bezpieczeństwo”

Data publikacji 13.10.2015

W Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna z młodzieżą. Spotkanie służyło przede wszystkim przypomnieniu młodym ludziom jakie zagrożenia niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

Wczoraj (12.10.15) w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna z młodzieżą uczęszczającą do szkół na terenie powiatu. Z ramienia policji uczestniczyli w niej Komendant Powiatowy w Wąbrzeźnie insp. Marcin Zaleśkiewicz wraz ze swoim zastępcą podinsp. Krzysztofem Lewandowskim, Naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego kom. Krzysztof Lenartowski. Obecniy byli także: współorganizator spotkania Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, kom. Anna Makowska reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, koordynator ratownictwa medycznego Pani Wiesława Junkier oraz reprezentująca Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wąbrzeźnie Pani Małgorzata Wypij–Olszewska.

Celem spotkania było przedstawienie zagrożeń jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze, a także poznanie problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie. Uczniowie natmiast mieli okazję zapoznać się z policyjnymi statystykami dotyczącymi przestępczości narkotykowej, a także obowiązującym w tej materii prawem.

Następnie głos abrała przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie. Pani Małgorzata Wypij–Olszewska przedstawila skład, zagrożenia i działanie substancji psychoaktywnych. Z młodzieżą dyskusję przeprowadzili także przedstawiciele Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie, którzy uświadomili jaki negatywny wpływ mają różnego rodzaju środki odurzające, czy psychotropowe. W trakcie spotkania zebrani mieli okazję zapoznać się z założeniami programu „Bezpieczne Wąbrzeźno” oraz dowiedzieć się o możliwości skorzystania z mediacji w procesie karnym.

Poprzez organizowanie takich spotkań funkcjonariusze chcą ograniczyć zjawiska oraz zachowania, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, a także włączyć obywateli w wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wąbrzeskiego.

 

Autor: st. sierż. Michał Głębocki
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • debata z młodzieżą #1
  • debata z młodzieżą #2
  • debata z młodzieżą #3
  • debata z młodzieżą #4
  • debata z młodzieżą #5
Powrót na górę strony