Wiadomości

O bezpieczeństwie podczas świątecznych zakupów z przedstawicielami hipermarketów

Data publikacji 04.12.2015

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Sławomir Szymański zorganizował spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektów wielkopowierzchniowych usytuowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Spotkanie podyktowane było zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym oraz ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce na świecie związanymi z atakami terrorystycznymi.

Dzisiaj (04.12.2015) w sali konferencyjnej bydgoskiej komendy przy ulicy Iławskiej odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób przebywających na terenie dużych obiektów handlowych. Inicjatorem tego spotkania był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Sławomir Szymański. Do spotkania zaprosił także Komendanta Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. bryg. Tomasza Płaczkowskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy Roberta Dobrosielskiego, Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy Adama Dudziaka, eksperta Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy nadkom. Tomasza Kosiarskiego, przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury Bydgoszcz oraz przedstawicieli sklepów wielkopowierzchniowych z terenu miasta Bydgoszczy.

Oprócz tematu związanego z zagrożeniami terrorystycznymi, poruszono kwestie dotyczące powiadamiania służb ratowniczych o ewakuacji oraz organizacji ruchu kołowego i pieszego na terenie hipermarketów. Kilka słów poświęconych było na przypomnieniu zasad zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w związku z zalegającym śniegiem na dachach, a także postępowaniem przy niszczeniu elewacji budynków poprzez naniesienie na niego graffiti.

Spotkanie miało charakter prewencyjny i jego celem było wypracowanie procedur postępowania podczas wystąpienia zagrożenia, a także wymianę doświadczeń na temat niebezpieczeństw występujących na terenach obiektów wielkopowierzchniowych. Na koniec spotkania rozdano zaproszonym gościom płyty CD z nagraniami o zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów. Nagranie audio zostało specjalnie przygotowane przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Autor: asp. szt. Mariusz Buwaj Wydział Prewencji KMP Bydgoszcz
Publikacja: podkom. Przemysław Słomski

  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #1
  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #2
  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #3
  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #4
  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #5
  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #6
  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #7
  • rozmowy na temat bezpieczeństwa #8

Nagranie audio Nagranie audio - bezpieczne zakupy

Pobierz plik Nagranie audio - bezpieczne zakupy (format mp3 - rozmiar 2.08 MB)

Powrót na górę strony