Wiadomości

Uważajmy przy zakupie i używaniu petard i fajerwerków

Data publikacji 23.12.2015

Pamiętajmy, aby podczas „szampańskiej” zabawy korzystać z fajerwerków z zachowaniem szczególnej ostrożności i rozsądku. Dla kilku chwil zabawy nie warto narażać życia i zdrowia!

Zwracajmy uwagę na ostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi, a w szczególności z petardami i fajerwerkami. Nieumiejętne i nieodpowiedzialne używanie tego typu wyrobów, a w szczególności przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, może nieść za sobą niebezpieczeństwo spowodowania nieszczęśliwego wypadku.

Radzimy kupować fajerwerki  tylko w miejscach do tego wyznaczonych, a nie u przypadkowych sprzedawców.

Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, przed ewentualnymi wypadkami.

Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.

Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobie, która sprzedaje je nieletnim, grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Używając fajerwerków pamiętajmy o podstawowych zasadach:

  • Nie używajmy petard w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar,
  • Nie wolno odpalać ich z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się,
  • Nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska,
  • Pamiętajmy o zwierzętach! huk petard niepokoi je, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów,
  • Oddalmy się na co najmniej 10m od odpalanego fajerwerku.
  • Apelujemy do rodziców i opiekunów o rozwagę i szczególny nadzór nad swoimi dziećmi.
  • Osoby, które nieostrożnie obchodzą się z fajerwerkami podlegają karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Apelujemy o rozwagę podczas używania materiałów pirotechnicznych! Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią!

Autor: mł.asp. Justyna Skrobiszewska
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony