Wiadomości

Szkolenie z zakresu prawidłowego współdziałania podczas zdarzeń na autostradzie

Data publikacji 05.09.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w miniony piątek (2.09.16) odbyły się warsztaty z zakresu wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego oraz współdziałania służb dyżurnych podczas zdarzeń drogowych i losowych, zaistniałych na autostradzie A-1.

Uczestniczyli w nich policjanci ruchu drogowego, którzy na co dzień pełnią służbę na odcinku autostrady przebiegającym przez województwo kujawsko-pomorskie, a także kierownicy komórek ruchu drogowego właściwych miejscowo jednostek Policji.

W warsztatach uczestniczył także policjant Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy, który przedstawił i omówił zagadnienia związane z prowadzeniem oględzin, zarówno miejsca, jak i pojazdów.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. Warsztaty miały na celu nie tylko przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących ww. problematyki, ale również wypracowanie zasad podnoszących jakość pełnienia służby na autostradzie A-1.

Autor: podinsp. Maciej Zdunowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony