Wiadomości

Razem przeciw cyberprzestępczości

Data publikacji 11.10.2016

"Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy - cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112" to główny temat III Konferencji Interdyscyplinarnej, która odbyła się w dniach 6-7 października w Fojutowie, pow. tucholski. Spotkanie było możliwe dzięki doskonałej współpracy przedstawicieli tucholskiego PCPR-u, Starostwa i policjantów z komendy powiatowej.

Temat tegorocznej konferencji brzmiał "Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy - cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112". Patronat honorowy nad spotkaniem objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała. Wśród licznie zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli policji, oświaty, pomocy społecznej, służb medycznych, straży pożarnej, wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów. Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom zagrożeń wynikających z coraz większego dostępu do internetu oraz podniesienie świadomości z zakresu wykorzystania i celowości numeru alarmowego 112.

Po oficjalnym przywitaniu przybyłych na konferencję gości rozpoczął się cykl wykładów. Jako pierwszy prelekcję wygłosił Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Jakub Wawrzyniak, który przybliżył zagadnienia związane z zasadami funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego, możliwościami jakie mają ich operatorzy oraz problemami czy trudnościami z jakimi spotykają się każdego dnia.

Kolejne wystąpienie dotyczyło szeroko pojętej cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwa w sieci. Podczas tej prelekcji policjanci zajmujący się na co dzień tymi zagadnieniami poruszyli kwestie bezpieczeństwa podczas pracy przy komputerze, zagrożeń wynikających z dostępności w sieci szkodliwych treści m.in.: pornografii, niechcianej poczty, cyberstalkingu (nękania) oraz agresji elektronicznej. Wskazali też na zagrożenia związane z uwodzeniem dzieci za pośrednictwem internetu, ich wykorzystaniem seksualnym oraz uzależnieniem od komputera.

Pan Ireneusz Ruszczyk, pracownik Zespołu Łączności i Informatyki oraz st. sierż. Bartosz Wiese z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tucholi w swojej prezentacji poruszyli zagadnienia dotyczące przede wszystkim najmłodszych użytkowników  sieci. Wskazali m.in. jak chronić dzieci i młodzież przed cyberprzestępczością.

Kierownik Zespołu Kuratorów Zawodowych Pani Sylwia Nowak przedstawiła zasady funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego i jak faktycznie się on odbywa.

Część przeznaczoną na wykłady zakończyło wystąpienie insp. Krzysztofa Bodzinskiego p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, które poświęcone było zjawisku hejtowania - nowej formie przemocy w Internecie.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które kontynuowano następnego dnia. Ta część konferencji poświęcona była nie tylko przedyskutowaniu problemów omawianych w trakcie prelekcji, ale też służyła wymianie wzajemnych doświadczeń, spostrzeżeń i uwag. Dodatkowo, warsztaty wzbogacono o zajęcia z zakresu działania w sytuacjach kryzysowych, które poprowadziły mł. insp. Jolanta Iwaszko oraz mł. insp. Beata Wieczorek z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Każdy z uczestników ponadto, przy stanowisku wystawionym przez policjantów tucholskiej komendy, mógł zapoznać się z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacją Moja Komenda.

Autor: mł. asp. Sylwester Suchomski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 10.24 MB)

Powrót na górę strony