Uroczyste spotkanie opłatkowe - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Uroczyste spotkanie opłatkowe

Data publikacji 21.12.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa przybyłych gości powitał, składając jednocześnie świąteczne życzenia, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. Życzenia skierował do wszystkich policjantów i pracowników oraz ich rodzin.

W sali konferencyjnej odbyło się wczoraj (20.12.16) uroczyste spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości, oprócz kadry kierowniczej kujawsko-pomorskiej Policji, w spotkaniu opłatkowym uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski P. Józef Ramlau, Jego Ekscelencja Biskup Jan Tyrawa, Kapelan kujawsko-pomorskiej Policji Ks. Prałat Stanisław Kotowski, jak również Przewodniczący oraz przedstawiciele Związków Zawodowych, zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele służb mundurowych, prokuratur oraz instytucji, z którymi na co dzień współpracujemy.

Podczas spotkania opłatkowego Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski złożył świąteczne życzenia dziękując za dobrą pracę kujawsko-pomorskiej Policji w mijającym roku.

W szczególny sposób do okresu Świąt Bożego Narodzenia w swoim wystąpieniu nawiązał Jego Ekscelencja Biskup Jan Tyrawa, podkreślając wyjątkowy charakter Świąt i klimat sprzyjający zwłaszcza refleksji. Tradycyjnym elementem spotkania było podzielenie się opłatkiem.

Podczas opłatkowego spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy otrzymał od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju będące symbolem pokoju, nadziei, miłości i ciepła.

Autor: podinsp. Monika Chlebicz
Publikacja: asp. Piotr Duziak