Wiadomości

Dzielnicowy – kim jest? Jak go znaleźć?

Data publikacji 23.01.2017

Obecnie w woj. kujawsko-pomorskim jest 466 etatów dzielnicowych. Najwięcej informacji o swoim dzielnicowym znajdziecie Państwo w aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Każdy dzielnicowy w województwie kujawsko-pomorskim ma adresy e-mail, który będzie niezmienny, ponieważ jest przypisany do rejonu służbowego dzielnicowych. To tego rejonu przypisany jest także numer telefonu komórkowego, pod którym odbiera dzielnicowy.

Podstawowe zadania dzielnicowego:
·    Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
·    Podstawowe poradnictwo prawne.
·    Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
·    Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
·    Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
·    Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
·    Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
·    Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Informacje o właściwym dzielnicowym można uzyskać z różnych źródeł, w tym:
·    Ze strony internetowej każdej komendy miejskiej i powiatowej policji woj. kujawsko-pomorskiego.
·    Od dyżurnego najbliższej jednostki policji.
·    Z informacji zamieszczonych w gablotach na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych.
·    Z ulotek lub wizytówek przekazywanych przez dzielnicowych w trakcie odwiedzin posesyjnych.
·    Na spotkaniach, w których uczestniczą dzielnicowi (w szkołach, urzędach miast i gmin, spółdzielniach mieszkaniowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, radach osiedli itd.).
·    Z aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Kim jest dzielnicowy:

Dzielnicowy – to policjant mianowany na stanowisko dzielnicowego lub policjant, któremu rozkazem personalnym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na tym stanowisku.

Rejon służbowy dzielnicowego – to część obszaru działania komendy, komisariatu lub posterunku, wyznaczona jako teren działania dzielnicowego, ograniczona do konkretnego osiedla lub ulic.

Informacje o dzielnicowych, które można znaleźć na stronach internetowych komend Policji woj. kujawsko-pomorskiego:

- informacje o właściwym dzielnicowym przydzielonym do rejonu zamieszkania.

- możliwości kontaktu z tym dzielnicowym, w sprawach leżących w kompetencji dzielnicowego.

Dzielnicowi pracują we wszystkich jednostkach policji. Każdy dzielnicowy ma przydzielony rejon służbowy, w którym realizuje swoje zadania. Otwierając link jednostki policji działającej w danym powiecie, można uzyskać informacje o:

·    właściwym dzielnicowym przydzielonym do Państwa rejonu zamieszkania,
·    możliwości kontaktu z tym dzielnicowym (nr telefonu, adres e-mail) lub pomocy ze strony Policji w przypadku nieobecności dzielnicowego,
·    sprawach leżących w kompetencji dzielnicowego.

Jak znaleźć właściwego dzielnicowego:

wchodząc na stronę internetową KWP w Bydgoszczy w  zakładkę „DZIELNICOWI” "klikamy" na wybrane pole na mapce (powiat) i uzyskujemy dostęp do informacji na stronie KMP/KPP.

Można także wejść bezpośrednio na stronę internetową konkretnej jednostki miejskiej lub powiatowej Policji i wówczas wystarczy wejść w zakładkę DZIELNICOWI.

 

 

Autor: podinsp. Monika Chlebicz
Publikacja: Kamila Ogonowska

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.91 MB)

Powrót na górę strony