Wiadomości

Ze strażakami o uprawnieniach pojazdów uprzywilejowanych

Data publikacji 29.03.2017

Kilkudziesięciu strażaków uczestniczyło w policyjnym szkoleniu na temat zasad ruchu drogowego. W szczególności poruszone zagadnienia dotyczyły poruszania się po drogach pojazdów uprzywilejowanych, a są nimi samochody Straży Pożarnej i Policji.

Wczorajsze (28.03.17) zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego dla strażaków poprowadził pełniący obowiązki Naczelnika WRD KPP w Inowrocławiu kom. Sebastian Górski oraz asp. szt. Izabella Drobniecka. Policjanci przedstawili filmy pokazujące negatywne sytuacje, gdy pojazd strażacki przejeżdża z użyciem sygnałów dźwiękowych i błyskowych, a kierowcy mają świadomą „trudność” w udzieleniu mu pierwszeństwa. Wszystkie przypadki komentował kom. Sebastian Górski, by określić jakie konsekwencje mogą ponieść osoby, które bagatelizują przepisy ruchu drogowego.

Tematyka omówiona przez oficera prasowego inowrocławskiej policji asp. szt. Izabellę Drobniecką obejmowała medialny oddźwięk społeczny na medialne przekazy dotyczące przypadków, gdy dochodzi do kolizji z udziałem pojazdów służbowych i uprzywilejowanych.

Podczas dyskusji uczestnicy szkolenia zadawali wiele pytań na temat komunikacyjnych rozwiązań na terenie miasta, posługując się przy tym konkretnymi nazwami ulic czy oznakowaniem. Żywiołowa dyskusja miała na celu rozwiać wszelkie wątpliwości strażaków, którzy nie tylko są kierowcami pojazdów Straży Pożarnej, ale też swoich prywatnych samochodów. Mundurowi przedstawili także prezentację na temat skali zagrożeń w ruchu drogowym na terenie powiatu inowrocławskiego, a w tym miasta Inowrocławia. Uczestnicy szkolenia zostali zaznajomieni z najczęściej popełnianymi wykroczeniami w ruchu drogowym oraz konsekwencjami prawnymi, jakie za nie grożą.

To bardzo ważne, by służby wzajemnie szkoliły się i wymieniały doświadczeniami.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony