Debata społeczna w powiecie radziejowskim - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Debata społeczna w powiecie radziejowskim

Data publikacji 07.04.2017

W Czołowie, pow. radziejowski, odbyła się debata społeczna, w której wzięli udział policjanci, strażacy oraz samorządowcy. Był czas na dyskusję, wymianę opinii i poglądów.

W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Czołowie, pow. radziejowski, odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie powiatu. Gospodarzami spotkania byli: nadkom. Karol Konopacki – Komendant Powiatowy Policji i bryg. Sławomir Jagas – Komendant Powiatowy PSP. Na spotkanie przybyli samorządowcy na czele z Panem Jarosławem Kołtuniakiem Starostą Powiatu Radziejowskiego. W debacie wzięli udział także st. kap. Jacek Kaczmarek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy sierż. szt. Marcin Górak.

Debata rozpoczęła się od przedstawienia poziomu zagrożenia przestępczością oraz informacji o pracy policjantów. Te kwestie omówił Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie nadkom. Karol Konopacki. Następnie, radziejowscy policjanci opowiedzieli o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda”  oraz programie „Dzielnicowy bliżej Nas”.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie skali zagrożeń oraz wyników pracy radziejowskich strażaków. Druhowie opowiedzieli o kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz „Stop pożarom traw”.

Następnie, przyszedł czas na dyskusję, wymianę opinii i poglądów. Komendanci Policji oraz Straży Pożarnej podziękowali zaproszonym gościom za udział w debacie. Podkreślili, jak cenne są uwagi i sugestie dotyczące pracy radziejowskich mundurowych oraz zagrożeń występujących na terenie powiatu. Podziękowali  także za wsparcie, jakiego udzielają władze samorządowe mundurowym.

Debaty takie mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji między służbami, a mieszkańcami powiatu o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Autor: asp. szt. Marcin Krasucki
Publikacja: Kamila Ogonowska