Wiadomości

Budynek przy ul. Chodkiewicza przejdzie termomodernizację

Data publikacji 25.04.2017

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 12 kwietnia podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy".

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku.

Projekt przewiduje wykonanie prac w zakresie:

1. docieplenia ścian zewnętrznych

2. nadbudowy niskiej części budynku oraz docieplenia stropodachu i dachu,

3. docieplenia podłogi na gruncie

4. wymiany instalacji odgromowej

5. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

6. modernizacji instalacji c.o., c.w.u i wentylacji

7. modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 837 276 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 7 587 154,58 zł. Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 6 449 081,39 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie.

Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na IV kw. 2017r. a ich zakończenie na grudzień 2019r.

Autor: Joanna Benedict
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony