Wiadomości

Konferencja szkoleniowa w Tleniu

Data publikacji 02.05.2017

„Aspekty prawne i koordynacja działań instytucji w kierunku zapobiegania demoralizacji i uzależnień wśród młodzieży”. Pod takim tytułem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu wspólnie ze Starostwem zorganizowali tegoroczną konferencję. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, oświaty, opieki społecznej, straży miejskiej, straży pożarnej oraz kuratorzy zawodowi.

W Tleniu (pow. świecki) odbyła się dwudniowa konferencja szkoleniowa mająca na celu wypracowanie wspólnych kierunków działań mających ograniczyć ilość młodych osób sięgających po narkotyki, alkohol czy inne używki oraz demoralizację wśród młodzieży. Osiągnięcie tego celu wymaga zintegrowanej współpracy wielu osób i instytucji, dlatego obok policjantów, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji, które na co dzień mają kontakt z problematyką uzależnień oraz młodzieżą sprawiająca problemy wychowawcze.

W konferencji uczestniczyli m. in. Prezes Sądu Rejonowego w Świeciu P. Maria Krutnik – Ratkowska, lek. med. Katarzyna Wojciechowska, Komendant Straży Miejskiej P. Roman Witt, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński oraz kapt. Tomasz Sadecki, P. Robert Rejniak i Paweł Szopiński z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, p. Anna Mathey -Mruklik – mediator oraz policjanci.

Wszyscy prelegenci przygotowali wystąpienia, podczas których przedstawili uczestnikom konferencji zagrożenia wynikające z posiadania i zażywania środków psychoaktywnych. Omówili, dlaczego ich działanie jest tak niebezpieczne oraz jakie są najczęstsze powody sięgania po nie przez młodych ludzi. Ponadto zostały poruszone takie tematy jak: przemoc szkolna, prawne aspekty wykroczeń, znaczenie mediacji w pracy z rodzicami, postępowanie w sytuacji zagrożenia chemicznego i pożarowego w szkole. Goście mieli okazję wysłuchać również informacji o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą i handlem ludźmi.

Uczestnicy konferencji wspólnym głosem stwierdzili, że zachodzące zmiany wymagają ciągłego doskonalenia metod pracy i oddziaływania na młodzież. Świeccy policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii zapowiedzieli, że przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Świeciu zorganizują kolejną konferencję szkoleniową, która pozwoli na bieżącą wymianę doświadczeń między szkołami, instytucjami oraz promowanie nowatorskich pomysłów na pracę z młodzieżą.

Autor: sierż. szt. Joanna Tarkowska
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony