Wiadomości

Wizyta żołnierzy NFIU w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 10.05.2017

Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w miniony poniedziałek (8.05.17) odwiedziła grupa żołnierzy połączonych sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości (tzw. "szpicy") – NATO Force Integration Unit (NFIU). Jednostka ta odpowiedzialna jest za realizację sojuszniczego wzmocnienia na wschodzie Europy.

13-osobowa delegacja żołnierzy narodowości amerykańskiej, brytyjskiej i chorwackiej, pod opieką mjr Wojciecha Zaborowskiego, gościła w miniony poniedziałek (8.05.17) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Celem ich wizyty było zapoznanie zagranicznych specjalistów ds. współpracy cywilno-wojskowej ze strukturą i kompetencjami oraz rolą Policji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych na terytorium RP.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przywitał gości prezentując pokrótce m.in. stan osobowy funkcjonariuszy i pracowników kujawsko-pomorskiego garnizonu. Życząc pozytywnych wrażeń i bezpiecznego pobytu na terenie naszego województwa wręczył gościom okolicznościowe upominki.  

W trakcie wizyty żołnierze NFIU w pierwszej kolejności zapoznali się ze strukturą organizacyjną polskiej Policji, podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz zagadnieniami sztabowymi na wypadek wystąpienia w Polsce sytuacji kryzysowych. Kolejno, w pracowni osmologicznej Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy delegaci mieli okazję obserwować pracę psa służbowego do identyfikacji zapachu ludzkiego.

Następny pokaz odbywał się w pomieszczeniach zaplecza szkoleniowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, tj. strzelnicy, gdzie trwał właśnie trening strzelania dynamicznego, a także sali treningowej do szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszył się ostatni punkt wizyty – prezentacja sprzętu Zespołu Minersko-Pirotechnicznego SPAP i OPP w Bydgoszczy.

W imieniu gości głos zabrał mjr Wojciech Zaborowski, dziękując za poświęcony czas oraz możliwość obejrzenia od „kuchni” pracy Policji naszego garnizonu. 

Autor: podkom. Agata Dąbrowska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony