Wiadomości

Na terenie powiatu inowrocławskiego ruszył społeczny program edukacyjny pn. „Z sercem dla zwierząt”

Data publikacji 23.05.2017

Instytucje oraz wolontariusze „zwarli szyki”, by wspólnie przeciwdziałać krzywdzeniu zwierząt. Wśród realizatorów programu znaleźli się policjanci, a wyznaczone zadania obejmują szeroko zakrojone działania edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe oraz prewencyjne.

Inauguracja programu nieprzypadkowo odbyła się wczoraj 22 maja w Ogólnopolskim Dniu Praw Zwierząt. Zainicjowanie programu, wskazanie jego celów oraz rodzajów działań, odbyło się w siedzibie inowrocławskiej Fundacji Ekspert Kujawy, w obecności głównych jego wykonawców. Spotkanie otworzyła Rzecznik Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu Pani Marlena Gronowska. Powitała zaproszonych gości, a wśród nich m.in. Starostę Inowrocławskiego Pana Tadeusza Majewskiego, przedstawicieli różnych instytucji, w tym Policji i mediów. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu w inauguracji programu uczestniczyli policjanci, którzy czynnie włączyli się w jego przygotowanie i realizację poszczególnych zadań: asp. szt. Izabella Drobniecka, asp. szt. Jacek Piątkowski i sierż. szt. Krzysztof Jasiak - dzielnicowy Osiedla Piastowskiego. Wizerunek tego właśnie dzielnicowego, nie bez powodu, można znaleźć na banerze promującym kampanię reklamową programu. W myśl programu MSWiA pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, to policjant pierwszego kontaktu z mieszkańcami.

Program będą realizować: lokalni lekarze weterynarii, rehabilitanci zwierzęcy, zoopsycholodzy i dogoterapeuci, a przedsięwzięcie ma charakter wolontaryjny. Działania wspiera powiat inowrocławski, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu. Jeden z inicjatorów programu, lekarz weterynarii Pan Piotr Biegała, przedstawił zebranym, że program będzie obfitował w szeroko zakrojone działania edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe oraz prewencyjne. Będą one ukierunkowane na propagowanie: praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania, właściwej opieki, zapobiegania aktom przemocy wobec nich oraz promowanie adopcji zwierząt ze schronisk.  

„Chcemy uczyć dzieci i młodzież odpowiedniego traktowania zwierząt, dorosłym chcemy podpowiadać jak sobie radzić z występującymi problemami zdrowotnymi czy wychowawczymi. Będziemy także propagować sprzątanie miejsc publicznych po swoich pupilach” - mówił lekarz weterynarii.

Dlatego, działania edukacyjne będą prowadzone w formie spotkań w szkołach, różnego rodzaju instytucjach, a także w Internecie oraz w trakcie imprez plenerowych na terenie całego powiatu inowrocławskiego.

„Ważną rolę w realizacji programu mają policjanci. To przede wszystkim po naszej stronie leży reagowanie na negatywne doniesienia o krzywdzeniu zwierząt, podejmowanie w tym zakresie stosownych działań i uświadamianie ludzi, że osoba, która łamie przepisy i narusza ustawę o ochronie zwierząt, podlega odpowiedzialności karnej. Powiat inowrocławski nie jest wolny od przypadków zgłoszeń o przewożonych w niewłaściwych warunkach zwierzętach, nieprawidłowej opieki nad nimi, czy wręcz umyślnemu znęcaniu się.” – powiedziała na spotkaniu asp. szt. Izabella Drobniecka.

22 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt, upamiętniający uchwalenie przez  Sejm RP w 1997 r. Ustawy o ochronie zwierząt.  Art. 1, ust. 1 tej ustawy mówi: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Ustawa o ochronie zwierząt była pierwszym takim aktem prawnym w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi. Przyjęcie ustawy poprzedziła największa w Polsce kampania na rzecz praw zwierząt, jednak nadal jest wiele do zrobienia. /Na podstawie informacji udostępnionej przez Rzecznik Starostwa Powiatowego/
asp. szt. Izabella Drobniecka

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony