Wiadomości

Debata społeczna z mieszkańcami „W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO”

Data publikacji 25.05.2017

Społeczny głos w policyjnej służbie jest niezwykle ważny. Stąd też debata społeczna z udziałem przedstawicieli różnych instytucji oraz mieszkańców powiatu włocławskiego . Podczas spotkania poruszano tematy związane z bezpieczeństwem, ale także jaki wpływ na to mają nie tylko mundurowi, ale też mieszkańcy.

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną w ramach „Dzielnicowy bliżej nas”, włocławscy policjanci spotkali się wczoraj (24.05.17) z mieszkańcami i samorządowcami miasta i gmin powiatu na debacie poświęconej bezpieczeństwu.  Celem spotkania było zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję lub inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uuczestniczący w spotkaniu mieszkańcy wskazywali mundurowym miejsca zagrożone w swoich lokalnych społecznościach oraz mogli spotkać się z kierownikami dzielnicowych ze swojego rejonu.    

Spotkanie to było też doskonałą okazją by zaprezentować Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa uruchomioną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , która pozwala mieszkańcom w prosty sposób wskazywać służbom miejsca zagrożone. Dostęp do niej jest możliwy za pomocą stron internetowych wszystkich komend w Polsce.

Autor: st. post. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony