Wiadomości

Szkolenie kujawsko-pomorskich „wodniaków”

Data publikacji 07.06.2017

Policjanci z całego garnizonu kujawsko-pomorskiego, którzy na co dzień pełnią służbę na wodzie, uczestniczą w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy. „Wodniacy” doskonalą umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, nawigacji, jak również wymieniają się doświadczeniami.

Aby właściwie pełnić służbę na wodach i terenach przywodnych oraz skutecznie nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego niezbędne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Temu celowi służy zorganizowane przez Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy szkolenie dla policjantów posiadających uprawnienia steromotorzysty. W przedsięwzięciu tym udział biorą „wodniacy” z całego garnizonu kujawsko-pomorskiego. Nie bez powodu na miejsce szkolenia wybrano zalew włocławski. Pozwala on bowiem na poznanie warunków panujących na dużym akwenie, warunków, które często są zmienne i nieprzewidywalne. 

Wczoraj (6.06.17) funkcjonariusze poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego z wykorzystaniem łodzi motorowych, a także nawigacji podczas manewrowania łodzią na dużym rozlewisku. Była to też dobra okazja do wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności pracy w grupie.

Dzisiaj natomiast (7.06.17) od 10 do 13 policjanci wezmą udział w festynie profilaktycznym „Kręci mnie bezpieczeństwo-bezpieczny wypoczynek nad wodą”. Festyn skierowany jest do uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych we Włocławku. Młodzież będzie miała okazję obejrzeć sprzęt znajdujący się na wyposażeniu ogniw wodnych. Ponadto, uczniom zaprezentowany też zostanie sprzęt medyczny i wyposażenie straży pożarnej.

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: Kamila Ogonowska

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12.33 MB)

Powrót na górę strony