Wiadomości

Szkolenie z zakresu procedury Niebieskiej Karty oraz profilaktyki uzależnień

W żnińskiej komendzie policji odbyło się szkolenie z zakresu realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz profilaktyki uzależnień. Uczestniczyli w nim dzielnicowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Zajęcia prowadzili podkom. Adam Kumkowski z KWP w Bydgoszczy oraz P.Robert Rejniak – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Policjanci ze Żnina zorganizowali szkolenie dotyczące procedury Niebieskiej Karty oraz profilaktyki uzależnień.

W pierwszej części prelegentem był P.Robert Rejniak - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, kierujący oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, autor i realizator wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.  Podczas swojego wystąpienia omówił problematykę uzależnień wśród nieletnich oraz funkcjonowanie programu wczesnej interwencji wobec młodych osób używających alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych „FreD Goes Net”.

Drugą część spotkania prowadził podkom. Adam Kumkowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który szczegółowo przedstawił proces wszczęcia i realizacji procedury Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

Zaprezentowanie programu „FreD Goes Net” oraz omówienie aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwoli żnińskim dzielnicowym oraz zaproszonym współpracownikom na zwiększenie skuteczności podczas realizowania działań w wymienionych obszarach.

Autor: sierż. sztab. Wioleta Burzych
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony