Wiadomości

Porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą wyższą we Włocławku a policją podpisane

Data publikacji 25.10.2017

Potrzeba wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i prowadzenia w tym zakresie działalności dydaktycznej skutkowała podpisaniem porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku a Komendą Miejską Policji. Uczelnię reprezentowała Rektor dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka, a włocławską policję Komendant insp. Marcin Zaleśkiewicz.

Włocławscy policjanci wielokrotnie gościli w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, gdzie brali udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, czy działaniach profilaktycznych. Potrzeba dalszych wspólnych działań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i edukacji w tym zakresie skutkowała podpisaniem porozumienia pomiędzy obiema stronami.

Wczoraj (24.10.17) w samo południe w siedzibie PWSZ przy ul. 3-ego Maja 17 we Włocławku odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni i policji. Porozumienie podpisali Rektor dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka i Komendant insp. Marcin Zaleśkiewicz. Dokument określił zasady współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie realizacji działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, a także organizacji studenckich praktyk zawodowych.
Mamy nadzieję, że porozumienie przyniesie wiele satysfakcji, zarówno stronom, jak i studentom.

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony