WIADOMOŚCI

„Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny” spotkanie policjantów i strażaków z uczniami z Górzna

Brodniccy policjanci wspólnie ze strażakami z Brodnicy, w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górznie. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu. Poruszono również kwestię odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny.

Brodniccy policjanci wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Brodnicy, odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górznie. Policjanci rozmawiali z młodzieżą   o odpowiedzialności karnej nieletnich, odpowiedzialności za popełnienie  czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji. Funkcjonariusze uświadomili młodzieży o konsekwencji zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników, mówili o konsekwencjach zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów. Z młodszą grupą słuchaczy, funkcjonariusze podczas rozmowy przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz o obowiązku noszenia elementów odblaskowych od zmierzchu do .świtu poza terenem zabudowanym.  Strażacy, opowiedzieli dzieciom jak należy postępować w przypadkach zauważenia zagrożenia oraz jakie służby i w jaki sposób należy poinformować, a także jak postępować w przypadku pożaru. Dzieci i młodzież dowiedziały się, jakie miejsca są bezpieczne do rozpalenia ogniska.  Liczymy, że wspólne spotkania policjantów i strażaków, przyczynią się do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, jakie mogą ich spotkać w codziennym  życiu.

 

Autor: st.asp. Agnieszka Łukaszewska
Publikacja: asp. Piotr Duziak