Wiadomości

Wspólne szkolenie policjantów, strażników rybackich, łowieckich i leśnych

Data publikacji 05.12.2017

Podniesieniu jakości zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz jeszcze lepsza współpraca służb zwalczających kłusownictwo na terenie kujawsko-pomorskiego to główne założenia szkolenia, które odbyło się wczoraj w KWP w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło blisko 80 przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Łowieckiej, a także Straży Leśnej.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizowali doskonalenie zawodowe dla policjantów komend miejskich i powiatowych Policji pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych. W szkoleniu, które odbyło się wczoraj (4.12.17) uczestniczyli też funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej, Straży Łowieckiej, a także Straży Leśnej, z którymi na co dzień współpracują policjanci.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją mł. asp. Macieja Kujawińskiego z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, który poruszył zagadnienie współpracy Policji z Państwową Strażą Rybacką. Na temat współdziałania ze Strażą Leśną zwłaszcza w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego mówił Pan Jacek Cichocki Główny Specjalista Służby Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Natomiast problem ochrony i zasad gospodarki łowieckiej w świetle ustawy prawo łowieckie zreferował przedstawiciel Państwowej Straży Łowieckiej woj. kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy.  

Prezes  Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kruszwicy Pana Macieja Banachowicza przedstawił zasady współdziałania służb ratowniczych z numerem alarmowym nad wodą. W uzupełnieniu współpracy Państwowej Straży Rybackiej z Policją, a przede wszystkim w zakresie ochrony i zasad gospodarki rybackiej w świetle ustawy o rybactwie śródlądowym zabrał głos Pan Lesław Tarnowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej woj. kujawsko-pomorskiego.             

Przekazane funkcjonariuszom informacje mają służyć podniesieniu jakości zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz jeszcze lepszej współpracy służb zwalczających kłusownictwo na terenie naszego województwa.

Autor: mł. asp. Maciej Kujawiński
Publikacja: asp. Piotr Duziak

Powrót na górę strony