Wiadomości

Policjant z WRD KWP w Bydgoszczy szkolił funkcjonariuszy Straży Granicznej

Data publikacji 13.12.2017

W Placówce Straży Granicznej mieszczącej się w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy odbyło się wczoraj szkolenie dla funkcjonariuszy SG z procedury zatrzymywania dowodów rejestracyjnych. Zajęcia poprowadził asp. Remigiusz Rakowski z WRD KWP w Bydgoszczy.

Straż Graniczna otrzymała nowe uprawnienia związane z kontrolą pojazdów i od 13 listopada funkcjonariusze ci mogą samodzielnie zatrzymywać dowody rejestracyjne w takich samych przypadkach, w jakich robią to policjanci, m.in. jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska. W związku z powyższym strażnicy granicznie wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez policjanta ruchu drogowego, które odbyło się wczoraj (12.12.17) na terenie bydgoskiego Portu Lotniczego.

Podczas spotkania omówione zostały przypadki zatrzymywania dowodów rejestracyjnych oraz sposób wypełniania pokwitowania za zatrzymane dokumenty. Policjant wyjaśnił też wątpliwości kiedy należy skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne oraz w jaki sposób wyznaczać termin ważności pokwitowania. W szkoleniu łącznie wzięło udział 50 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony