Wiadomości

Spotkania dla bezpieczeństwa mieszkańców i gości Torunia

Toruńscy policjanci, tamtejsi strażnicy miejscy oraz przedstawiciele toruńskiego magistratu spotkali się z właścicielami i pracownikami klubów nocnych na szkoleniu dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wszystkim powinno bowiem zależeć na dobrym samopoczuciu zarówno mieszkańców, jak i gości, odwiedzających Gród Kopernika. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. jak funkcjonują poszczególne służby i czego można od nich oczekiwać.

Policjanci, strażnicy miejscy i przedstawiciele Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia spotkali się z właścicielami, a także pracownikami klubów nocnych. W dwóch szkoleniach przeprowadzonych przez służby mundurowe we współpracy z miastem a w ramach realizacji porozumienia w sprawie bezpieczeństwa wzięło udział blisko 50 osób. Obecny na spotkaniu Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski podkreślił, że „zależy nam na zacieśnianiu tej współpracy, bo bezpieczeństwo i kreowanie bezpiecznych przestrzeni to zadanie nas wszystkich. Niemożliwym byłoby zapewnienie tego poczucia, bez współpracy z samymi uczestnikami czyli osobami, które dostarczają mieszkańcom i przyjezdnym rozrywki lub stanowią zabezpieczenie gastronomiczne. Dlatego, tak bardzo ważne jest dla nas wysłuchanie wszystkich sygnałów i uwag oraz zapewnienie przedsiębiorcom niezbędnych informacji. Chodzi tu o właściwe zachowanie w pewnych konkretnych sytuacjach lub zagadnieniach, które nurtują ich w codziennej, a jednocześnie tak ważnej dla funkcjonowania miasta działalności".  

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu podinsp. Krzysztof Lewandowski mówił o bezpieczeństwie mieszkańców i turystów na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu i w oparciu o to omówiono aspekty efektywnej współpracy. W trakcie spotkania nie mogło zabraknąć zagadnień z zakresu wiktymologii czyli: jakie okoliczności sprzyjają popełnianiu wybranych kategorii przestępstw np. kradzież kieszonkowa w restauracjach, barach lub pubach. 

Jak  odczytywać sygnały i być wyczulonym na nadużycia ze strony klientów? Omówiono m.in. zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  osobom nieletnim lub sprzedaż alkoholu bez zezwolenia, w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (Dz. U. Nr 35 poz. 230 ze zm.). Dodatkowo przytoczono niektóre wyroki sądów administracyjnych.

Policyjna prezentacja obejmowała również postępowanie z agresywnymi klientami będącymi pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz ochronę przed agresją ze strony klientów, niejednokrotnie będących pod wpływem alkoholu, podobnie działających środków lub z objawami choroby wymagającej specjalistycznej pomocy. Do tego kiedy zachowanie agresywnego klienta może stać się przestępstwem?

Na koniec przyszedł czas na studium przypadków, wzajemną wymianę doświadczeń i dyskusję. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Autor: podinsp. Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony