Bezpieczne ferie na drogach - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Bezpieczne ferie na drogach

Data publikacji 09.02.2018

Już w piątek po południu dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego rozpocznie ferie zimowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, policjanci będą prowadzili działania zmierzające do zapewnienia im zarówno bezpiecznego wypoczynku, jak i podróży. Wzmożona ilość patroli ma na celu ograniczenie zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym.

Mimo, że ferie w naszym województwie zaczynają się dopiero w ostatnim terminie zimowego wypoczynku, to kujawsko-pomorscy funkcjonariusze już od 12 stycznia prowadzili działania profilaktyczno-kontrolne „Bezpieczne ferie” oraz organizowali spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna droga do celu”. Policjanci rozmawiali na temat bezpieczeństwa na drodze oraz występujących zagrożeń. Tego typu działania będą dalej kontynuowane w trakcie ferii.

Okres zimowego wypoczynku wiąże się z nasileniem ruchu na drogach, dlatego podczas prowadzonych kontroli policjanci będą zwracać szczególną uwagę na autokary przewożące dzieci i młodzież. Funkcjonariusze sprawdzać będą też między innymi:

- stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na oświetlenie i stan ogumienia,

- trzeźwość kierowców,

- właściwy załadunek bagażu oraz sprzętu zimowego,

- zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,

- stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci w fotelikach bezpieczeństwa,                                                            

- prawidłowość poruszania się pieszych po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym.

W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu policjanci podejmą czynności zmierzające do przywrócenia płynności oraz zorganizują objazdy. Podczas ferii funkcjonariusze będą realizowali również działania edukacyjne, uświadamiające pieszych o zagrożeniach występujących w ruchu drogowym i potrzebie stosowania odblasków.

Przypominamy, że każdy rodzic lub opiekun, przed wyjazdem dziecka autobusem, w razie potrzeby, może zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie kontroli autobusu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego. Przypominamy, aby czas i miejsce kontroli umówić najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wystarczy osobiście lub telefonicznie (nr alarmowy – 997 lub 112) skontaktować się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty.

Informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło bezpłatną usługę, która pozwala sprawdzić przez internet podstawowe informacje o autobusie. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, aby uzyskać dostęp do informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróży. Dzięki niej upewnimy się m.in. czy autobus ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, posiada ważne obowiązkowe badania techniczne oraz stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego, dane techniczne, takie jak liczba miejsc, czy masa pojazdu.

Usługa nie zastąpi kontroli przeprowadzanej przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego. Umożliwi jednak wstępną weryfikację stanu pojazdu, gdyż autobus bez ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC nie powinien poruszać się po drodze.  

Apelujemy do wszystkich kierujących o ostrożną i rozważną jazdę, a także dostosowanie prędkości do zmieniających się i trudnych warunków panujących na drodze. Pamiętajmy rozsądek i przestrzeganie zasad prawa o ruchu drogowym, mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Autor: kom. Joanna Karpińska
Publikacja: Kamila Ogonowska