WIADOMOŚCI

X finał turnieju "Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym" za nami

Data publikacji 21.05.2018

W ośrodku ZHP w Krówce Leśnej nad Zalewem Koronowskim odbył się X finał turnieju "Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym". Akcja skierowana do młodzieży szkół podstawowych od kilku lat wpisuje się w kalendarz działań prewencyjnych realizowanych przez bydgoskich policjantów.

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI w wieku 11-13 lat.  Ma na celu wyposażenie dzieci  w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. wypadki komunikacyjne, w domu, nad wodą, w lesie, udzielanie pierwszej pomocy, nabycie umiejętności właściwej reakcji, powiadomienie służb ratunkowych. Ponadto turniej ma zintegrować młodych ludzi, a zajęcia w plenerze (w formie biwaku) ukazać możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Akcja już od kilku lat wpisuje się w kalendarz działań prewencyjnych prowadzonych przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Program jest realizowany dzięki współpracy z Chorągwią Kujawsko- Pomorską ZHP, Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Żandarmerią Wojskową z Bydgoszczy, Strażą Miejską z Bydgoszczy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Koronowie, Nadleśnictwem Różanna, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, Starostwem Powiatowym, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Burmistrzem Miasta i Gminy Koronowo oraz Wójtami Gminy: Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, którzy są od wielu lat są partnerami programu. W tym roku do akcji dołączyła Straż Graniczna w Bydgoszczy. Ponadto dzięki objęciu przedsięwzięcia honorowym patronatem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Kuratora Oświaty oraz zaangażowaniu zaprzyjaźnionych służb i instytucji tj.: Bank Spółdzielczy w Koronowie, Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza, Circle K  dzieciaki otrzymały atrakcyjne nagrody.

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy po raz dziesiąty w kwietniu 2018 r. zakończył eliminacje I etapu turnieju "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym", który polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu wiedzy składającego się z 30 pytań. Natomiast w miniony czwartek (17.05.2018) w Krówce Leśnej rozpoczął się II etap zmagań, który trwał dwa dni. Uczestniczyło w nim 27 drużyn wyłonionych w I etapie.

W pierwszy dzień drużyny, które przyjechały do Ośrodka ZHP Krówka Leśna startowały w biegu, podczas którego musiały rozwiązać 15 zadań. Dzieciaki zmagały się z takimi zadaniami m. in. jak :

 • pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana osobie ze złamaną ręką oraz dziecku, które przestało oddychać;
 • test wiedzy z przepisów ruchu drogowego;
 • strzelanie z wiatrówki do tarczy;
 • prawidłowe powiadamianie służb ratunkowych;
 • orientacja w lesie;
 • ratownictwo wodne;
 • bezpieczeństwo w internecie;
 • umiejętności gaszenia i zgłaszania pożarów;
 • zasady bezpiecznego zachowania w kontakcie z psem;
 • zasady bezpiecznego podróżowania samolotem oraz wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

Policjanci w ramach obchodów 100-lecia Niepodległej Polski podczas turnieju zorganizowali konkurs na "PIOSENKĘ PATRIOTYCZNĄ". W niecodziennej scenerii, ponieważ wieczorem przy ognisku dzieciaki zaprezentowały swoje utwory oraz interpretacje istniejących piosenek o tematyce patriotycznej. Oczywiście nie zabrakło poczęstunku ufundowanego, jak co roku, przez Burmistrza Miasta i Gminy Koronowo.

W drugim dniu spotkania uczestnicy brali udział w II etapie konkursu na "PIOSENKĘ PATRIOTYCZNĄ" do którego zakwalifikowało się 10 drużyn. W jury wraz z podinsp. Tomaszem Meyze zasiedli przedstawiciele różnych służb oraz Mirosław Sprenger z Instytutu Pamięci Narodowej, który był honorowym gościem konkursu. Dzieciaki zrobiły ogromne wrażenie na jury oraz przedstawicielach wszystkich służb.

I miejsce i nagrodę główną ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Koronowie otrzymała Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Osielsku.

Natomiast wyróżnienie za wykonanie piosenki otrzymała Marta Borek z Szkoły Podstawowej w Czarżu.

W drugim dniu dzieciaki wzięły również udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tematyki alarmowania służb i funkcjonowania numeru 112.

Tego dnia również przyszedł czas na podsumowanie zmagać drużyn oraz wyłonienie zwycięzców programu "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym". Finałowa tabela przedstawiała się następująco:

 • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 25 w Bydgoszczy - nagrodę ufundował Bank Spółdzielczy w Koronowie,
 • II miejsce -Szkoła Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy - nagrodę ufundował Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie - nagrodę ufundował Wydział Edukacji i Sportu UM Bydgoszcz,
 • IV miejsce Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - nagrodę ufundował Wojewoda Kujawsko- Pomorski,
 • V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 w Bydgoszczy - nagrodę ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
 • VI miejsce - Szkoła Podstawowa w Brzozie - nagrodę ufundowało Starostwo Powiatowe,
 • VII miejsce - Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy - nagrodę ufundował Circle K,
 • VIII miejsce - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim - nagrodę ufundował Wójt Gminy Osielsko,
 • IX miejsce - Szkoła Podstawowa w Czarżu - nagrodę ufundował Burmistrz Miasta i Gminy w Koronowie i Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • X miejsce - Szkoła Podstawowa w Witoldowie - nagrodę ufundował Kurator Oświaty.

Dodatkowo nagrodzono uczniów:

 • Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za wiedzę z zakresu powiadamiania służb ratunkowych,
 • Szkoły Podstawowej w Witoldowie przez OSP Koronowo za sprawność strażaka,
 • Szkoły Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy przez Nadleśnictwo Różanna za wiedzę z terenoznawstwa,
 • Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim przez Pana Jarosława Głowackiego Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
 • Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy przez Radę Osiedla Wyżyny - za zaangażowanie w zdobywanie wiedzy.
 • Natalię Placek ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy przez WORD w Bydgoszczy za najsympatyczniejszą uczestniczkę,
 • Szkoły Podstawowej w Brzozie przez Żandarmerię Wojskową dla najlepszych strzelców.

W tym roku również indywidualne podziękowania w formie statuetek otrzymało 16 wychowawców, którzy od 10 lat wspierają uczniów podczas udziału w turnieju.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz ich wychwawcy otrzymali koszulki z logo konkursu, które ufundowała firma Stamax.

Nagrody wręczali zaproszeni goście: insp. Sławomir Kosiński Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, Adam Karetko Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna, Tomasz Federowicz ze Starostwa Powiatowego, Artur Koper Wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Koronowo,  Krzysztof Gradek Dyrektor Banku Spółdzielczego w Koronowie, Jakub Wawrzyniak Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Stanisław Gliszczyński Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo,

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy insp. Sławomir Kosiński podsumowując zmagania nie tylko gratulował zwycięzcom, ale również podziękował zaprzyjaźnionym instytucjom za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.